หน้า 19 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

หน้าต่าง 'สมุดงานใหม่' ใน Excel

หน้าต่าง สมุดงานใหม่ จะมีให้คุณทุกอย่างตั้งแต่สมุดงานเปล่าไปจนถึงแม่แบบ Excel แบบออนไลน์

เมื่อคุณคลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม แล้วคลิก สร้าง หน้าต่าง สมุดงานใหม่ จะเปิดขึ้น ที่ด้านบนของหน้าต่าง คุณสามารถเลือกไม่ว่าจะเป็นสมุดงานเปล่าใหม่หรือแม่แบบได้

ทางด้านซ้ายเป็นประเภทแม่แบบต่างๆ สำหรับแม่แบบที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Excel 2007 ให้คลิก เด่น ภายใต้ Microsoft Office Online ทางด้านซ้ายสำหรับการเชื่อมโยงไปยังตัวอย่างวิดีโอและการฝึกอบรมออนไลน์ และแม่แบบออนไลน์สำหรับงบประมาณ ปฏิทิน รายงานค่าใช้จ่าย และอื่นๆ

หน้า 19 จาก 25ย้อนกลับถัดไป