หน้า 18 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ

ทำการปรับเปลี่ยนแผ่นงานบนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ก่อนที่คุณจะพิมพ์

ขณะนี้ถึงเวลาพิมพ์รายงานแล้วเพื่อให้คุณสามารถนำสำเนาไปแจกจ่ายในที่ประชุมได้

ใน Excel รุ่นก่อนหน้านี้ คุณต้องสลับไปมาซ้ำๆ ระหว่างการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์และมุมมองปกติ เป็นการปรับแผ่นงานเพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ถูกต้องกว่าที่คุณจะพิมพ์แผ่นงานหรือไม่ หรือบางทีคุณอาจจะต้องลองหลายครั้งก่อนที่แผ่นงานของคุณจะพิมพ์ออกมาในลักษณะที่คุณต้องการในท้ายที่สุด

ในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ คุณสามารถปรับแผ่นงานของคุณและดูการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอก่อนคุณพิมพ์ได้ ให้คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ เพื่อปรับตัวเลือกการพิมพ์ของคุณอย่างละเอียด

บทแท็บนี้ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ คุณสามารถคลิก การวางแนว แล้วเลือก แนวตั้ง หรือ แนวนอน ได้ ในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการวางแนว และเห็นว่าข้อมูลของคุณจะดูเป็นอย่างไรในแต่ละแนว

ยังคงอยู่ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ขนาด เพื่อเลือกขนาดกระดาษ คุณจะเห็นผลลัพธ์ของการเลือกของคุณเมื่อคุณเลือก สิ่งที่คุณเห็นก็คือสิ่งที่คุณพิมพ์ออกมา

คุณจะเห็นเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับคำสั่งแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในแบบฝึกหัด

หน้า 18 จาก 25ย้อนกลับถัดไป