หน้า 17 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

การเพิ่มหัวกระดาษโดยพิมพ์ข้อความในพื้นที่ "คลิกเพื่อเพิ่มหัวกระดาษ" ที่ด้านบนสุดของแผ่นงาน

เมื่อต้องการเพิ่มหัวกระดาษ ในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกในพื้นที่ "คลิกเพื่อเพิ่มหัวกระดาษ" แท็บ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ และ ออกแบบ จะปรากฏที่ด้านบนของ Ribbon

เพื่อให้งานดูเรียบร้อยในขั้นตอนสุดท้าย สมมติว่าคุณตัดสินใจเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษลงในแผ่นงาน เพื่อให้ทุกคนเห็นได้ชัดเจนว่าข้อมูลในแผ่นงานเป็นเรื่องอะไร

ขั้นแรก ให้เปลี่ยนไปเป็นมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกแท็บ มุมมอง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน (หรือคลิกปุ่มกลางบนแถบเครื่องมือ มุมมองแถบเครื่องมือมุมมอง ที่ด้านล่างของหน้าต่าง)

คุณสามารถเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะเปิดกล่องโต้ตอบเพื่อเพิ่มหัวกระดาษ คุณเพียงแค่คลิกในพื้นที่ด้านบนของหน้า ซึ่งมีข้อความว่า คลิกเพื่อเพิ่มหัวกระดาษ

ทันที่ที่คุณคลิก แท็บ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ และแท็บ ออกแบบ จะปรากฏขึ้นบน Ribbon แท็บเหล่านี้มีคำสั่งทั้งหมดในการทำงานกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษ และยังมีคำสั่งใหม่ใน Excel 2007 เพื่อนำไปใช้กับหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่แตกต่างกันในหน้าคู่และหน้าคี่อีกด้วย

สำหรับหัวกระดาษบนรายงานนี้ ให้คุณพิมพ์ รายงานการขายเดือนมิถุนายน เท่านั้นก็เสร็จเรียบร้อย ทันทีที่คุณคลิกแผ่นงาน แท็บ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ และแท็บ ออกแบบ และคำสั่งต่างๆ จะหายไป จนกว่าคุณจะต้องการใช้แท็บหรือคำสั่งเหล่านั้นอีกครั้ง เมื่อต้องการนำแท็บหรือคำสั่งกลับมา ใน 'มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ' ให้คลิกในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษอีกครั้ง

คุณจะเห็นวิธีการทำงานกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษในแบบฝึกหัด

หน้า 17 จาก 25ย้อนกลับถัดไป