หน้า 16 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

การใช้ปุ่ม 'ผลรวม' บนแท็บ 'หน้าแรก' เพื่อใส่สูตร

เมื่อต้องการใส่สูตรอย่างง่าย บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกปุ่ม ผลรวม
บรรยายภาพ 1 ปุ่ม ผลรวม บนแท็บ หน้าแรก
บรรยายภาพ 2 ผลลัพธ์ของสูตร

ก่อนส่งรายงาน คุณต้องการบวกตัวเลขในคอลัมน์ปริมาณ ซึ่งนับเป็นเรื่องง่ายมากทีเดียว เมื่อใช้ปุ่ม ผลรวมรูปปุ่ม

บนแท็บ หน้าแรก ซึ่งแท็บจะอยู่ในกลุ่ม การแก้ไข ให้วางเคอร์เซอร์ในเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์ ปริมาณ และคลิกปุ่ม ผลรวม แล้วกด ENTER จากนั้น Excel จะบวกตัวเลขโดยใช้ฟังก์ชัน SUM

เมื่อต้องการทำมากกว่าการบวก ให้คลิกลูกศรบนปุ่ม ผลรวมรูปปุ่ม แล้วคลิกฟังก์ชันใดๆ บนรายการที่ปรากฏ ได้แก่ AverageCountMax หรือ Min ถ้าคุณคลิก ฟังก์ชันเพิ่มเติม Excel จะเปิดกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน ซึ่งคุณสามารถเลือกจากฟังก์ชันของ Excel ทั้งหมดได้ หรือคลิกแท็บ สูตร และตรวจสอบกลุ่ม ไลบรารีฟังก์ชัน และ การคำนวณ

หน้า 16 จาก 25ย้อนกลับถัดไป