หน้า 14 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

คลิก เล่น เพื่อดูวิธีการแทรกคอลัมน์ใหม่

แผ่นงานมีแถวของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจากผู้จำหน่ายหลายราย

คุณจำเป็นต้องเพิ่มคอลัมน์สำหรับประเภท เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์นม ธัญพืช ผลผลิตทางการเกษตร และอื่นๆ คุณต้องการให้คอลัมน์นั้นไปอยู่ระหว่างคอลัมน์ข้อมูลสองคอลัมน์ที่อยู่ในแผ่นงานอยู่แล้ว

คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางขวาของคอลัมน์ ปริมาณ ดังนั้นคุณคลิกในคอลัมน์ ผู้จำหน่าย แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิกลูกศรบน แทรก บนเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก แทรกคอลัมน์ในแผ่นงาน คอลัมน์ว่างใหม่จะถูกแทรก และคุณป้อนข้อมูลใหม่ในคอลัมน์

คลิก เล่น เพื่อดูขั้นตอนในการแทรกคอลัมน์ในแผ่นงาน

ขณะนี้คุณได้เพิ่มคอลัมน์และข้อมูลลงไปแล้ว ถ้าคุณต้องการปรับความกว้างคอลัมน์ให้พอดีกับข้อมูล ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิกลูกศรบน รูปแบบ แล้วในรายการที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ปรับความกว้างของคอลัมน์พอดีอัตโนมัติ

ในรายการ รูปแบบ เป็นคำสั่งทั้งหมดในการปรับความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมน์ เช่นเดียวกับการซ่อนและการยกเลิกการซ่อนแถว คอลัมน์และแผ่นงาน

หน้า 14 จาก 25ย้อนกลับถัดไป