หน้า 13 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 

การเปิดแฟ้มที่สร้างด้วย Excel 2003 และตัวเลือกของ Excel ที่ด้านล่างของเมนู

บรรยายภาพ 1 คลิก ปุ่ม Microsoft Office เพื่อเปิดเมนูนี้
บรรยายภาพ 2 ในเมนู ให้คลิก เปิด เพื่อเปิดสมุดงานที่มีอยู่
บรรยายภาพ 3 หรือคลิก ตัวเลือกของ Excel ที่ด้านล่างของเมนูเพื่อตั้งค่าตัวเลือกโปรแกรม

คุณกำลังจะเปิดสมุดงานที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นด้วย Excel รุ่นก่อนหน้า ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง ที่ตำแหน่งนั้นจะมีคำสั่งเหมือนกับที่คุณเคยใช้ในอดีตเพื่อเปิดและบันทึกสมุดงานของคุณ

ก่อนลงมือดำเนินการ ให้สังเกตว่าเมนูนี้เต็มไปด้วยรายการที่มีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ที่นี่เป็นที่ที่คุณจะพบการตั้งค่าโปรแกรมที่ควบคุมสิ่งต่างๆ เช่น การเปิดหรือปิดลักษณะการอ้างอิงเซลล์แบบ R1C1 หรือการแสดง 'แถบสูตร' ในหน้าต่างโปรแกรม คลิก ตัวเลือกของ Excel ที่ด้านล่างของเมนูเพื่อเข้าถึงตัวเลือกเหล่านี้

ใน Excel รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถกำหนดตัวเลือกดังกล่าวได้ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ซึ่งเปิดจากเมนู เครื่องมือ แต่ขณะนี้ตัวเลือกมากมายเหล่านี้อยู่ที่นี่แล้ว ที่ซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น และอยู่ใกล้สะดวกมือเมื่อคุณเริ่มต้นทำงานบนแฟ้มเก่าหรือแฟ้มใหม่

เดี๋ยวนี้เมื่อต้องการกลับไปยังสมุดงานนั้น ให้คลิก เปิด เลือกสมุดงานที่คุณต้องการ แล้วจึงคลิก เปิด

นั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องทำเพื่อเปิดแฟ้มที่สร้างด้วยรุ่นก่อนหน้า คุณพร้อมแล้วสำหรับการทำงาน

หน้า 13 จาก 25ย้อนกลับถัดไป