หน้า 11 จาก 25ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Excel 2007 
ทดสอบตัวคุณเอง

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


คุณสามารถกำหนด Excel 2007 เองได้โดยการเพิ่มคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วน

จริง

เท็จ

ในแบบฝึกหัด คุณจะได้เรียนรู้ว่า ถ้าคุณไม่ชอบเนื้อที่ว่างทั้งหมดในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ตัวเลือกเดียวของคุณคือ การเปลี่ยนไปเป็นมุมมองปกติ

จริง

เท็จ

วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นการทำงานใน Excel 2007 คือการไปที่

แถบเครื่องมือ มุมมอง

แท็บ หน้าแรก

ปุ่ม Microsoft Office

บางคำสั่งจะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณต้องการคำสั่งเหล่านั้นเท่านั้น

จริง

เท็จ

หน้า 11 จาก 25ย้อนกลับถัดไป