หน้า 8 จาก 26ย้อนกลับถัดไป

การเพิ่มกราฟิกและการทำให้กราฟิกปรากฏในตำแหน่งที่คุณต้องการ 

บานหน้าต่างงาน 'ภาพตัดปะ'

ค้นหาภาพตัดปะในบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ

ตัวอย่างภาพตัดปะ

ตัวอย่างของภาพตัดปะ

ยุคของการถ่ายเอกสารภาพตัดปะจากหนังสือแล้วนำภาพนั้นมาบรรจงตัด จัดวางตำแหน่ง และถ่ายเอกสารอีกครั้งนั้นได้จบลงแล้ว

ด้วยการใช้ที่เก็บรูปภาพตัดปะแบบอิเล็กทรอนิกส์ Word จะช่วยให้คุณสามารถทำการเน้นแบบกราฟิก เช่น รูปวาดและรูปถ่าย ลงในเอกสารของคุณโดยตรงได้อย่างสะดวกง่ายดาย

ต่อไปนี้คือขั้นตอนพื้นฐาน ให้คลิกที่เอกสารที่คุณต้องแทรกภาพตัดปะ จากนั้นเปิดบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ (เมนู แทรก เมนูย่อย รูปภาพ) ให้ใช้คำสำคัญอย่างง่ายในการค้นหาภาพที่คุณต้องการ แล้วเลือกจากรูปที่ค้นหามาได้ (คุณจะได้ลองฝึกหัดในตอนท้ายบทเรียน)

คุณสามารถปรับปรุงการค้นหาของคุณเพื่อค้นหาชนิดของรูปและแหล่งที่เฉพาะเจาะจงได้โดยใช้ช่อง ค้นหาใน และ ผลลัพธ์ควรเป็น

โปรดสังเกตว่ารูปที่คุณแทรกนั้นจะถูกฝังตัวอยู่ในเอกสารของคุณ ซึ่งหมายความว่าขนาดของแฟ้มรูปนั้นจะถูกเพิ่มให้กับขนาดโดยรวมของแฟ้มเอกสารของคุณด้วย

หน้า 8 จาก 26ย้อนกลับถัดไป