ตัวติดตามใบแจ้งหนี้การขาย

 ตัวติดตามใบแจ้งหนี้การขาย 

คำอธิบาย

เทมเพลตนี้เป็นมากกว่าใบแจ้งหนี้เพียงอย่างเดียว โดยถูกออกแบบมาเพื่อเก็บรักษาประวัติของลูกค้า ใบแจ้งหนี้ และรายละเอียดใบแจ้งหนี้ เพื่อให้คุณสามารถเก็บใบแจ้งหนี้หลายใบได้โดยไม่ต้องสร้างไฟล์ขึ้นมาหลายไฟล์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวติดตามใบแจ้งหนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ออกใบแจ้งหนี้ก่อนหน้านี้ของคุณได้

เวอร์ชัน:
Excel 2013
ดาวน์โหลด:
304
ขนาดไฟล์:
62 กิโลไบต์
การจัดอันดับ: