จดหมายปะหน้า
จดหมายปะหน้า
Word 2013
ใบปะหน้าแฟกซ์
ใบปะหน้าแฟกซ์
Word 2013
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบทันสมัย
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบทันสมัย
Word 2013
ใบปะหน้าแฟกซ์
ใบปะหน้าแฟกซ์
Word 2013
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบตัวหนา
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบตัวหนา
Word 2013
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบพื้นฐาน
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบพื้นฐาน
Word 2013
จดหมายปะหน้า
จดหมายปะหน้า
Word 2013
ประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
ประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
Word 2013
ประวัติย่อ (แบบถาวร)
ประวัติย่อ (แบบถาวร)
Word 2013
จดหมายปะหน้าสำหรับประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
จดหมายปะหน้าสำหรับประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
Word 2013
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ เสมอภาค)
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ เสมอภาค)
Word 2010
โทรสาร (ชุดรูปแบบ ในเมือง)
โทรสาร (ชุดรูปแบบ ในเมือง)
Word 2010
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ เริ่มต้น)
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ เริ่มต้น)
Word 2010
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ ตรงกลาง)
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ ตรงกลาง)
Word 2010
โทรสาร (ชุดรูปแบบ เฉลียง)
โทรสาร (ชุดรูปแบบ เฉลียง)
Word 2010
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ ในเมือง)
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ ในเมือง)
Word 2010
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ เฉลียง)
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ เฉลียง)
Word 2010
จดหมายปะหน้าพร้อมสิ่งที่แนบมา
จดหมายปะหน้าพร้อมสิ่งที่แนบมา
Word 2007
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบสีฟ้า)
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบสีฟ้า)
Word 2003
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบแบบจุด)
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบแบบจุด)
Word 2003
ใบปะหน้าแฟกซ์ส่วนบุคคล
ใบปะหน้าแฟกซ์ส่วนบุคคล
Word 2007
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบคลิปบอร์ด)
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบคลิปบอร์ด)
Word 2003
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบมืออาชีพ)
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบมืออาชีพ)
Word 2003
ใบปะหน้าโทรสาร (รูปแบบ Origin)
ใบปะหน้าโทรสาร (รูปแบบ Origin)
Word 2007
ใบปะหน้าแฟกซ์ทางธุรกิจ
ใบปะหน้าแฟกซ์ทางธุรกิจ
Word 2003
ใบปะหน้าโทรสารทั่วไป
ใบปะหน้าโทรสารทั่วไป
Word 2003
จดหมายส่งตัว
จดหมายส่งตัว
Word 2003
ใบปะหน้าแฟกซ์
ใบปะหน้าแฟกซ์
Word 2007
ใบปะหน้าโทรสาร (ธีมในเมือง)
ใบปะหน้าโทรสาร (ธีมในเมือง)
Word 2007

จดหมายปะหน้า

 จดหมายปะหน้า 

คำอธิบาย

ใช้แม่แบบที่ถูกจัดรูปแบบไว้แล้วล่วงหน้าเมื่อต้องการเขียนจดหมายปะหน้าอย่างมืออาชีพเพื่อนำไปประกอบกับประวัติย่อของคุณ

เวอร์ชัน:
Word 2013
ดาวน์โหลด:
42
ขนาดไฟล์:
30 กิโลไบต์
การจัดอันดับ: