จดหมายปะหน้า
จดหมายปะหน้า
Word 2013
ใบปะหน้าแฟกซ์
ใบปะหน้าแฟกซ์
Word 2013
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบทันสมัย
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบทันสมัย
Word 2013
ใบปะหน้าแฟกซ์
ใบปะหน้าแฟกซ์
Word 2013
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบตัวหนา
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบตัวหนา
Word 2013
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบพื้นฐาน
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบพื้นฐาน
Word 2013
จดหมายปะหน้า
จดหมายปะหน้า
Word 2013
ประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
ประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
Word 2013
ประวัติย่อ (แบบถาวร)
ประวัติย่อ (แบบถาวร)
Word 2013
จดหมายปะหน้าสำหรับประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
จดหมายปะหน้าสำหรับประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
Word 2013
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ เสมอภาค)
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ เสมอภาค)
Word 2010
โทรสาร (ชุดรูปแบบ ในเมือง)
โทรสาร (ชุดรูปแบบ ในเมือง)
Word 2010
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ ตรงกลาง)
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ ตรงกลาง)
Word 2010
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ เริ่มต้น)
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ เริ่มต้น)
Word 2010
โทรสาร (ชุดรูปแบบ เฉลียง)
โทรสาร (ชุดรูปแบบ เฉลียง)
Word 2010
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ ในเมือง)
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ ในเมือง)
Word 2010
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ เฉลียง)
โทรสารจดหมายเวียน (ชุดรูปแบบ เฉลียง)
Word 2010
ใบปะหน้าโทรสารทั่วไป
ใบปะหน้าโทรสารทั่วไป
Word 2003
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบสีเขียว)
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบสีเขียว)
Word 2003
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบแบบบล็อก)
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบแบบบล็อก)
Word 2003
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบเส้นเอียงสีฟ้า)
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบเส้นเอียงสีฟ้า)
Word 2003
จดหมายแนะนำตัวสำหรับตำแหน่งชั่วคราว (ชุดรูปแบบ 'เส้นสีน้ำเงิน')
จดหมายแนะนำตัวสำหรับตำแหน่งชั่วคราว (ชุดรูปแบบ 'เส้นสีน้ำเงิน')
Word 2003
ใบปะหน้าโทรสาร (รูปแบบ Equity)
ใบปะหน้าโทรสาร (รูปแบบ Equity)
Word 2007
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบร่วมสมัย)
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบร่วมสมัย)
Word 2003
ใบปะหน้าโทรสาร (รูปแบบ Oriel)
ใบปะหน้าโทรสาร (รูปแบบ Oriel)
Word 2007
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบเริดหรู)
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบเริดหรู)
Word 2003
ใบปิดหน้าโทรสาร (ชุดรูปแบบธุรกิจ)
ใบปิดหน้าโทรสาร (ชุดรูปแบบธุรกิจ)
Word 2007
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบสีฟ้า)
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบสีฟ้า)
Word 2003
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบแบบจุด)
ใบปะหน้าแฟกซ์ (ชุดรูปแบบแบบจุด)
Word 2003

จดหมายปะหน้า

 จดหมายปะหน้า 

คำอธิบาย

ใช้เทมเพลตที่ถูกจัดรูปแบบไว้แล้วล่วงหน้าเมื่อต้องการเขียนจดหมายปะหน้าอย่างมืออาชีพเพื่อใช้ประกอบประวัติย่อของคุณ เปลี่ยนสีโดยใช้ธีมของ Word ที่มีอยู่แล้วภายใน ซึ่งคุณจะพบได้บน Ribbon

เวอร์ชัน:
Word 2013
ดาวน์โหลด:
61
ขนาดไฟล์:
32 กิโลไบต์
การจัดอันดับ: