ประวัติย่อ
ประวัติย่อ
Word 2013
ประวัติย่อพื้นฐาน
ประวัติย่อพื้นฐาน
Word 2013
จดหมายปะหน้า
จดหมายปะหน้า
Word 2013
จดหมายปะหน้า
จดหมายปะหน้า
Word 2013
ประวัติย่อ
ประวัติย่อ
Word 2013
ประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
ประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
Word 2013
ประวัติย่อ (แบบถาวร)
ประวัติย่อ (แบบถาวร)
Word 2013
จดหมายปะหน้าสำหรับประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
จดหมายปะหน้าสำหรับประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
Word 2013
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (องค์ประกอบน้อยที่สุด)
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (องค์ประกอบน้อยที่สุด)
Word 2007
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (ดั้งเดิม)
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (ดั้งเดิม)
Word 2007
ประวัติย่อแบบเรียงตามลำดับเวลา (ดั้งเดิม)
ประวัติย่อแบบเรียงตามลำดับเวลา (ดั้งเดิม)
Word 2007
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (แนวตั้ง)
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (แนวตั้ง)
Word 2007
ประวัติย่อ (แบบสาระสำคัญ)
ประวัติย่อ (แบบสาระสำคัญ)
Word 2010
ประวัติย่อ (แบบพิธีการ)
ประวัติย่อ (แบบพิธีการ)
Word 2010
ประวัติย่อ (แบบอะพอทธิคารี่)
ประวัติย่อ (แบบอะพอทธิคารี่)
Word 2010
ประวัติย่อ (สำหรับผู้บริหาร)
ประวัติย่อ (สำหรับผู้บริหาร)
Word 2010
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ เริ่มต้น)
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ เริ่มต้น)
Word 2010
ประวัติย่อ (การออกแบบ ติดกัน)
ประวัติย่อ (การออกแบบ ติดกัน)
Word 2010
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ เสมอภาค)
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ เสมอภาค)
Word 2010
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ เฉลียง)
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ เฉลียง)
Word 2010
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ ตรงกลาง)
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ ตรงกลาง)
Word 2010
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (แนวตั้ง)
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (แนวตั้ง)
Word 2003
ประวัติผู้จัดการฝ่ายขาย (ชุดลักษณะร่วมสมัย)
ประวัติผู้จัดการฝ่ายขาย (ชุดลักษณะร่วมสมัย)
Word 2003
ประวัติผู้จัดการฝ่ายขาย (ชุดลักษณะหรูหรา)
ประวัติผู้จัดการฝ่ายขาย (ชุดลักษณะหรูหรา)
Word 2003
ประวัติผู้จัดการฝ่ายขาย (ชุดลักษณะมืออาชีพ)
ประวัติผู้จัดการฝ่ายขาย (ชุดลักษณะมืออาชีพ)
Word 2003
จดหมายแนะนำตัวพร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ (ชุดรูปแบบ 'เส้นสีน้ำเงิน')
จดหมายแนะนำตัวพร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ (ชุดรูปแบบ 'เส้นสีน้ำเงิน')
Word 2003
ประวัติโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์
ประวัติโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์
Word 2003
ประวัติการโอนย้ายภายในบริษัท
ประวัติการโอนย้ายภายในบริษัท
Word 2003
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (องค์ประกอบน้อยที่สุด)
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (องค์ประกอบน้อยที่สุด)
Word 2003

ประวัติย่อ

 ประวัติย่อ 

คำอธิบาย

ใช้เทมเพลตประวัติย่อนี้เพื่อเน้นทักษะที่คุณมี เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์การทำงานค่อนข้างน้อย ทำประวัติย่ออย่างมืออาชีพโดยใช้จดหมายปะหน้าที่เข้ากันที่มีอยู่แล้วภายใน ซึ่งพบได้โดยคลิกที่แท็บ แทรก ของ Ribbon เปลี่ยนสีได้โดยใช้ธีมที่มีอยู่แล้วภายใน

เวอร์ชัน:
Word 2013
ดาวน์โหลด:
181
ขนาดไฟล์:
42 กิโลไบต์
การจัดอันดับ: