แผนผังองค์กรลำดับชั้นตามแนวนอน (หลากหลายสีบนพื้นขาว) แบบจอกว้าง

 แผนผังองค์กรลำดับชั้นตามแนวนอน (หลากหลายสีบนพื้นขาว) แบบจอกว้าง 

คำอธิบาย

ดูโครงสร้างการรายงานในเค้าโครงแนวนอนที่มีลำดับชั้นจากซ้ายไปขวา (แบบจอกว้าง รูปแบบ 16X9)

เวอร์ชัน:
PowerPoint 2013
ดาวน์โหลด:
38
ขนาดไฟล์:
51 กิโลไบต์
การจัดอันดับ: