ปฏิทินครอบครัว (ทุกปี จันทร์-อาทิตย์)

 ปฏิทินครอบครัว (ทุกปี จันทร์-อาทิตย์) 

คำอธิบาย

ปฏิทินครอบครัวแบบ 1 หน้าที่ให้ความสนุกสนานนี้มีหน้าที่การใช้งานที่มีอยู่แล้วภายในซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าปีได้ นอกจากนี้ยังมีเนื้อที่สำหรับวันที่และบันทึกย่อที่สำคัญ วันที่สำคัญต่างๆ จะเน้นวันในปฏิทินที่ตรงกันผ่านทางการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เวอร์ชัน:
Excel 2010
ดาวน์โหลด:
4,733
ขนาดไฟล์:
73 กิโลไบต์
การจัดอันดับ: