Outlook 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon

 Outlook 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon 

คำอธิบาย

ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคำสั่ง Outlook 2003 ใน Outlook 2010 สมุดงานของ Excel นี้มีตารางที่แสดงรายการคำสั่งต่างๆ ในเมนูเก่า และแสดงตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งเหล่านั้นใน Outlook 2010

เวอร์ชัน:
Excel 2010
ดาวน์โหลด:
41
ขนาดไฟล์:
181 กิโลไบต์
การจัดอันดับ: