Access 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon
Access 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon
Excel 2010
การจัดการงาน
การจัดการงาน
Access 2013
การจัดการโครงการ
การจัดการโครงการ
Access 2013
การติดตามประเด็น
การติดตามประเด็น
Access 2013
ที่ติดต่อ
ที่ติดต่อ
Access 2013
การติดตามสินทรัพย์
การติดตามสินทรัพย์
Access 2013
จดหมายข่าวทางอีเมล
จดหมายข่าวทางอีเมล
Access 2003, Word 2007
ตัวติดตามรายรับรายจ่ายส่วนตัว
ตัวติดตามรายรับรายจ่ายส่วนตัว
Excel 2013
ปฏิทินธุรกิจขนาดเล็ก (ทุกปี จันทร์-อาทิตย์)
ปฏิทินธุรกิจขนาดเล็ก (ทุกปี จันทร์-อาทิตย์)
Excel 2010
สินทรัพย์
สินทรัพย์
Access 2010
ที่ติดต่อ
ที่ติดต่อ
Access 2010
ประเด็น
ประเด็น
Access 2010
การบริจาคเพื่อการกุศล
การบริจาคเพื่อการกุศล
Access 2010
โครงการ
โครงการ
Access 2010
ใบปลิวเหตุการณ์
ใบปลิวเหตุการณ์
Word 2003
สินทรัพย์
สินทรัพย์
Access 2007
ใบปลิวพร้อมแท็บที่ฉีกออกได้และศิลปะ
ใบปลิวพร้อมแท็บที่ฉีกออกได้และศิลปะ
Word 2003
งบประมาณรายเดือนส่วนบุคคล
งบประมาณรายเดือนส่วนบุคคล
Excel 2003
ที่ติดต่อ
ที่ติดต่อ
Access 2007
คูปองของขวัญ (สีต่าง ๆ, 3 ภาพขึ้นไป)
คูปองของขวัญ (สีต่าง ๆ, 3 ภาพขึ้นไป)
Word 2003
คูปองของขวัญ (ไม่มีขอบ, 3 ขึ้นไป)
คูปองของขวัญ (ไม่มีขอบ, 3 ขึ้นไป)
Word 2003
คูปองของขวัญ (ขอบแบบหลายสี, 3 ภาพขึ้นไป)
คูปองของขวัญ (ขอบแบบหลายสี, 3 ภาพขึ้นไป)
Word 2003
เหตุการณ์
เหตุการณ์
Access 2007
คณะ
คณะ
Access 2007
ใบปลิวเชิญร่วมงานสังสรรค์
ใบปลิวเชิญร่วมงานสังสรรค์
Word 2003
งาน
งาน
Access 2007
คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยง
คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยง
Word 2003
ประวัติสุขภาพ
ประวัติสุขภาพ
Excel 2003
การ์ดวันเกิดคุณแม่ (สีน้ำ)
การ์ดวันเกิดคุณแม่ (สีน้ำ)
Word 2003

Access 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon

 Access 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon 

คำอธิบาย

การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคำสั่ง Access 2003 ใน Access 2010 สมุดงานของ Excel นี้มีตารางที่แสดงรายการคำสั่งต่างๆ ในเมนูเก่า และแสดงตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งเหล่านั้นใน Access 2010