PowerPoint 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon
Excel 2010
ไอพ่น
ไอพ่น
PowerPoint 2013
สเลท
สเลท
PowerPoint 2013
เหตุการณ์หลัก
เหตุการณ์หลัก
PowerPoint 2013
หยดน้ำ
หยดน้ำ
PowerPoint 2013
ความลึก
ความลึก
PowerPoint 2013
สีแดงเข้ม
สีแดงเข้ม
PowerPoint 2013
วงจร
วงจร
PowerPoint 2013
เบอร์ลิน
เบอร์ลิน
PowerPoint 2013
บัตรเชิญร่วมงานเลี้ยง (ดีไซน์ริบบิ้นสีฟ้า)
บัตรเชิญร่วมงานเลี้ยง (ดีไซน์ริบบิ้นสีฟ้า)
PowerPoint 2013
บัตรเชิญร่วมงานเลี้ยง (ดีไซน์สีเหลืองบนสีดำ แบบ 2 รูปถ่าย)
บัตรเชิญร่วมงานเลี้ยง (ดีไซน์สีเหลืองบนสีดำ แบบ 2 รูปถ่าย)
PowerPoint 2013
บัตรอวยพรวันเกิด (ดีไซน์ริบบิ้นสีม่วง)
บัตรอวยพรวันเกิด (ดีไซน์ริบบิ้นสีม่วง)
PowerPoint 2013
อัลบั้มรูปถ่ายครอบครัว (ดีไซน์ธรรมชาติใบไม้สีเขียว)
อัลบั้มรูปถ่ายครอบครัว (ดีไซน์ธรรมชาติใบไม้สีเขียว)
PowerPoint 2013
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ดีไซน์โซ่สีม่วง)
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ดีไซน์โซ่สีม่วง)
PowerPoint 2013
แผ่นพับการเดินทางท่องเที่ยวแบบสามทบ (ดีไซน์สีน้ำเงิน สีเขียว)
แผ่นพับการเดินทางท่องเที่ยวแบบสามทบ (ดีไซน์สีน้ำเงิน สีเขียว)
PowerPoint 2013
งานนำเสนอวิชาเรียน ดีไซน์ภาพประกอบกระดานดำ (แบบจอกว้าง)
งานนำเสนอวิชาเรียน ดีไซน์ภาพประกอบกระดานดำ (แบบจอกว้าง)
PowerPoint 2013
แบนเนอร์ ยินดีต้อนรับกลับบ้าน ในรูปแบบกราฟิก
แบนเนอร์ ยินดีต้อนรับกลับบ้าน ในรูปแบบกราฟิก
PowerPoint 2013
งานนำเสนอดีไซน์เด็กวิ่งเล่น (ภาพประกอบการ์ตูน แบบจอกว้าง)
งานนำเสนอดีไซน์เด็กวิ่งเล่น (ภาพประกอบการ์ตูน แบบจอกว้าง)
PowerPoint 2013
แผ่นพับการเดินทางท่องเที่ยวแบบสามทบ (ดีไซน์สีแดง สีทอง สีฟ้า)
แผ่นพับการเดินทางท่องเที่ยวแบบสามทบ (ดีไซน์สีแดง สีทอง สีฟ้า)
PowerPoint 2013
แบนเนอร์ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ในรูปแบบกราฟิก
แบนเนอร์ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ในรูปแบบกราฟิก
PowerPoint 2013
บัตรอวยพรวันเกิดครั้งสำคัญ รูปลำแสงสีน้ำเงินบนพื้นหลังสีเขียว
บัตรอวยพรวันเกิดครั้งสำคัญ รูปลำแสงสีน้ำเงินบนพื้นหลังสีเขียว
PowerPoint 2013
มุมมอง
มุมมอง
PowerPoint 2013
ฟองสบู่
ฟองสบู่
PowerPoint 2013
อ้างอิง
อ้างอิง
PowerPoint 2013
เหลื่อมซ้อน
เหลื่อมซ้อน
PowerPoint 2013
ตัวเมือง
ตัวเมือง
PowerPoint 2013
ตาข่าย
ตาข่าย
PowerPoint 2013
เฟรม
เฟรม
PowerPoint 2013
แบ่งครึ่ง
แบ่งครึ่ง
PowerPoint 2013
ท้องฟ้า
ท้องฟ้า
PowerPoint 2013

PowerPoint 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon

 PowerPoint 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon 

คำอธิบาย

การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคำสั่ง PowerPoint 2003 ใน PowerPoint 2010 สมุดงานของ Excel นี้มีตารางที่แสดงรายการคำสั่งต่างๆ ในเมนูเก่า และแสดงตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งเหล่านั้นใน PowerPoint 2010