OneNote 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon

 OneNote 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon 

คำอธิบาย

การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคำสั่ง OneNote 2007 ใน OneNote 2010 สมุดงานของ Excel นี้มีตารางที่แสดงรายการคำสั่งต่างๆ ในเมนูเก่า และแสดงตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งเหล่านั้นใน OneNote 2010

เวอร์ชัน:
Excel 2010
ดาวน์โหลด:
33
ขนาดไฟล์:
90 กิโลไบต์
การจัดอันดับ: