Excel 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon
Excel 2010
ตัวคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิส่วนบุคคล
ตัวคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิส่วนบุคคล
Excel 2013
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารรายเดือน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารรายเดือน
Excel 2013
ปฏิทินรูปถ่าย (จันทร์)
ปฏิทินรูปถ่าย (จันทร์)
Excel 2013
งบประมาณธุรกิจรายเดือน
งบประมาณธุรกิจรายเดือน
Excel 2013
ตัวติดตาม GPA และคะแนนของนักเรียน
ตัวติดตาม GPA และคะแนนของนักเรียน
Excel 2013
ตัวติดตามการลดน้ำหนัก
ตัวติดตามการลดน้ำหนัก
Excel 2013
ตัววางแผนงานที่ได้รับมอบหมายของนักเรียน
ตัววางแผนงานที่ได้รับมอบหมายของนักเรียน
Excel 2013
รายงานค่าใช้จ่าย
รายงานค่าใช้จ่าย
Excel 2013
งบกระแสเงินสดแบบ 12 เดือน
งบกระแสเงินสดแบบ 12 เดือน
Excel 2013
งบประมาณครอบครัว
งบประมาณครอบครัว
Excel 2013
บันทึกการวิ่ง
บันทึกการวิ่ง
Excel 2013
รายงานค่าใช้จ่ายการเดินทางที่มีบันทึกระยะทางเป็นไมล์
รายงานค่าใช้จ่ายการเดินทางที่มีบันทึกระยะทางเป็นไมล์
Excel 2013
ตัววางแผนเดินทางช่วงวันหยุด
ตัววางแผนเดินทางช่วงวันหยุด
Excel 2013
งบประมาณวิทยาลัยอย่างง่าย
งบประมาณวิทยาลัยอย่างง่าย
Excel 2013
งบประมาณรายเดือนอย่างง่าย
งบประมาณรายเดือนอย่างง่าย
Excel 2013
งบประมาณของบ้านแบบครึ่งเดือน
งบประมาณของบ้านแบบครึ่งเดือน
Excel 2013
รายการราคาผลิตภัณฑ์
รายการราคาผลิตภัณฑ์
Excel 2013
งบประมาณค่าใช้จ่ายอย่างง่าย
งบประมาณค่าใช้จ่ายอย่างง่าย
Excel 2013
ปฏิทินการตั้งครรภ์
ปฏิทินการตั้งครรภ์
Excel 2013
เครื่องคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
เครื่องคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
Excel 2013
นักวางแผนงานปาร์ตี้
นักวางแผนงานปาร์ตี้
Excel 2013
แผนผังองค์กร (แบบเป็นภาพ)
แผนผังองค์กร (แบบเป็นภาพ)
Excel 2013
เครื่องคำนวณเปรียบเทียบเงินกู้
เครื่องคำนวณเปรียบเทียบเงินกู้
Excel 2013
รายการของขวัญช่วงเทศกาล
รายการของขวัญช่วงเทศกาล
Excel 2013
รายการของอุปโภคบริโภค
รายการของอุปโภคบริโภค
Excel 2013
ปฏิทินทั่วโลกแบบเต็มปี
ปฏิทินทั่วโลกแบบเต็มปี
Excel 2013
รายการอุปกรณ์
รายการอุปกรณ์
Excel 2013
กำหนดการการทำงานเป็นกะของพนักงาน
กำหนดการการทำงานเป็นกะของพนักงาน
Excel 2013
รายการสิ่งของอุปกรณ์ของพนักงาน
รายการสิ่งของอุปกรณ์ของพนักงาน
Excel 2013

Excel 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon

 Excel 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon 

คำอธิบาย

การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคำสั่ง Excel 2003 ใน Excel 2010 สมุดงานของ Excel นี้มีตารางที่แสดงรายการคำสั่งต่างๆ ในเมนูเก่า และแสดงตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งเหล่านั้นใน Excel 2010

เวอร์ชัน:
Excel 2010
ดาวน์โหลด:
209
ขนาดไฟล์:
125 กิโลไบต์
การจัดอันดับ: