ประวัติย่อ (แบบพิธีการ)
ประวัติย่อ (แบบพิธีการ)
Word 2010
ประวัติย่อพื้นฐาน
ประวัติย่อพื้นฐาน
Word 2013
จดหมายปะหน้า
จดหมายปะหน้า
Word 2013
จดหมายปะหน้า
จดหมายปะหน้า
Word 2013
ประวัติย่อ
ประวัติย่อ
Word 2013
ประวัติย่อ
ประวัติย่อ
Word 2013
ประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
ประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
Word 2013
ประวัติย่อ (แบบถาวร)
ประวัติย่อ (แบบถาวร)
Word 2013
จดหมายปะหน้าสำหรับประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
จดหมายปะหน้าสำหรับประวัติย่อตามลำดับเวลา (แบบเรียบง่าย)
Word 2013
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (องค์ประกอบน้อยที่สุด)
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (องค์ประกอบน้อยที่สุด)
Word 2007
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (ดั้งเดิม)
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (ดั้งเดิม)
Word 2007
ประวัติย่อแบบเรียงตามลำดับเวลา (ดั้งเดิม)
ประวัติย่อแบบเรียงตามลำดับเวลา (ดั้งเดิม)
Word 2007
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (แนวตั้ง)
ประวัติย่อแบบเรียงตามหน้าที่การงาน (แนวตั้ง)
Word 2007
ประวัติย่อ (แบบสาระสำคัญ)
ประวัติย่อ (แบบสาระสำคัญ)
Word 2010
ประวัติย่อ (แบบอะพอทธิคารี่)
ประวัติย่อ (แบบอะพอทธิคารี่)
Word 2010
ประวัติย่อ (สำหรับผู้บริหาร)
ประวัติย่อ (สำหรับผู้บริหาร)
Word 2010
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ เสมอภาค)
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ เสมอภาค)
Word 2010
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ เริ่มต้น)
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ เริ่มต้น)
Word 2010
ประวัติย่อ (การออกแบบ ติดกัน)
ประวัติย่อ (การออกแบบ ติดกัน)
Word 2010
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ เฉลียง)
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ เฉลียง)
Word 2010
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ ตรงกลาง)
ประวัติย่อ (ชุดรูปแบบ ตรงกลาง)
Word 2010
ประวัติส่วนตัว (เน้นด้านการศึกษา)
ประวัติส่วนตัว (เน้นด้านการศึกษา)
Word 2007
ประวัติส่วนตัว (รูปแบบ Oriel)
ประวัติส่วนตัว (รูปแบบ Oriel)
Word 2007
ประวัติผู้จัดการฝ่ายขาย (ชุดลักษณะหรูหรา)
ประวัติผู้จัดการฝ่ายขาย (ชุดลักษณะหรูหรา)
Word 2003
ประวัติผู้จัดการฝ่ายขาย (ชุดลักษณะมืออาชีพ)
ประวัติผู้จัดการฝ่ายขาย (ชุดลักษณะมืออาชีพ)
Word 2003
จดหมายแนะนำตัวพร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ (ชุดรูปแบบ 'เส้นสีน้ำเงิน')
จดหมายแนะนำตัวพร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ (ชุดรูปแบบ 'เส้นสีน้ำเงิน')
Word 2003
ประวัติโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์
ประวัติโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์
Word 2003
ประวัติย่อแบบเรียงตามลำดับเวลา (ดั้งเดิม)
ประวัติย่อแบบเรียงตามลำดับเวลา (ดั้งเดิม)
Word 2003
ประวัติส่วนตัว (รูปแบบ Median)
ประวัติส่วนตัว (รูปแบบ Median)
Word 2007

ประวัติย่อ (แบบพิธีการ)

เวอร์ชัน:
Word 2010
ดาวน์โหลด:
837
ขนาดไฟล์:
6,978 กิโลไบต์
การจัดอันดับ: