Word 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon
Excel 2007
บัตรเชิญร่วมงานเลี้ยงวันเกิด (2 ใบต่อหนึ่งหน้า ดีไซน์สีสันสดใส)
บัตรเชิญร่วมงานเลี้ยงวันเกิด (2 ใบต่อหนึ่งหน้า ดีไซน์สีสันสดใส)
Word 2013
แผนธุรกิจ (ดีไซน์สีแดง)
แผนธุรกิจ (ดีไซน์สีแดง)
Word 2013
ดีไซน์ย้อนยุค (ว่าง)
ดีไซน์ย้อนยุค (ว่าง)
Word 2013
ดีไซน์ไหลเวียน (ว่าง)
ดีไซน์ไหลเวียน (ว่าง)
Word 2013
ดีไซน์แถบสี (ว่าง)
ดีไซน์แถบสี (ว่าง)
Word 2013
ปฏิทินแบบย่อปี 2556 (รูปแบบ จ.-อา.)
ปฏิทินแบบย่อปี 2556 (รูปแบบ จ.-อา.)
Word 2013
ใบปลิวบล็อกสีแบบธรรมดา
ใบปลิวบล็อกสีแบบธรรมดา
Word 2013
ตั๋วแบบพื้นฐาน
ตั๋วแบบพื้นฐาน
Word 2013
ปฏิทินรูปถ่ายแบบ 12 เดือน ปี 2556
ปฏิทินรูปถ่ายแบบ 12 เดือน ปี 2556
Word 2013
บัตรประจำที่นั่งงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (สำหรับ Avery 5371)
บัตรประจำที่นั่งงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (สำหรับ Avery 5371)
Word 2013
เมนูงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
เมนูงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
Word 2013
บัตรเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (สำหรับ Avery 3268)
บัตรเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (สำหรับ Avery 3268)
Word 2013
ดีไซน์รายงาน (ว่าง)
ดีไซน์รายงาน (ว่าง)
Word 2013
ดีไซน์อิออน (ว่าง)
ดีไซน์อิออน (ว่าง)
Word 2013
ดีไซน์เหลี่ยมเพชร (ว่าง)
ดีไซน์เหลี่ยมเพชร (ว่าง)
Word 2013
ประวัติย่อพื้นฐาน
ประวัติย่อพื้นฐาน
Word 2013
ป้ายชื่อซองซีดี (ใช้ได้กับ Avery 5693)
ป้ายชื่อซองซีดี (ใช้ได้กับ Avery 5693)
Word 2013
ป้ายชื่อแผ่นซีดี
ป้ายชื่อแผ่นซีดี
Word 2013
ใบปะหน้าแฟกซ์
ใบปะหน้าแฟกซ์
Word 2013
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบทันสมัย
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบทันสมัย
Word 2013
ใบปะหน้าแฟกซ์
ใบปะหน้าแฟกซ์
Word 2013
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบตัวหนา
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบตัวหนา
Word 2013
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบพื้นฐาน
ใบปะหน้าแฟกซ์แบบพื้นฐาน
Word 2013
ฟอร์มการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ฟอร์มการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการ
Word 2013
รายงานสำหรับนักเรียน
รายงานสำหรับนักเรียน
Word 2013
ประกาศนียบัตรขอบคุณ
ประกาศนียบัตรขอบคุณ
Word 2013
นามบัตรส่วนบุคคล
นามบัตรส่วนบุคคล
Word 2013
โปสเตอร์วันเกิด
โปสเตอร์วันเกิด
Word 2013
นามบัตรส่วนบุคคลลายดอกไม้
นามบัตรส่วนบุคคลลายดอกไม้
Word 2013

Word 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon

 Word 2010: สมุดงานอ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon 

คำอธิบาย

การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคำสั่ง Word 2003 ใน Word 2010 สมุดงานของ Excel นี้มีตารางที่แสดงรายการคำสั่งต่างๆ ในเมนูเก่า และแสดงตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งเหล่านั้นใน Word 2010

เวอร์ชัน:
Excel 2007 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
ดาวน์โหลด:
121
ขนาดไฟล์:
156 กิโลไบต์
การจัดอันดับ: