ปฏิทิน 2553 (ขนาดนามบัตร, จันทร์-อาทิตย์)
Publisher 2007
ปฏิทินแบบย่อปี 2556 (รูปแบบ จ.-อา.)
ปฏิทินแบบย่อปี 2556 (รูปแบบ จ.-อา.)
Word 2013
ปฏิทินรูปถ่ายแบบ 12 เดือน ปี 2556
ปฏิทินรูปถ่ายแบบ 12 เดือน ปี 2556
Word 2013
ปฏิทินรูปถ่าย (จันทร์)
ปฏิทินรูปถ่าย (จันทร์)
Excel 2013
ตัววางแผนงานที่ได้รับมอบหมายของนักเรียน
ตัววางแผนงานที่ได้รับมอบหมายของนักเรียน
Excel 2013
ปฏิทินการตั้งครรภ์
ปฏิทินการตั้งครรภ์
Excel 2013
ปฏิทินทั่วโลกแบบเต็มปี
ปฏิทินทั่วโลกแบบเต็มปี
Excel 2013
ปฏิทินปี 2556-2557 แบบหลากหลายสีสัน (จันทร์-อาทิตย์)
ปฏิทินปี 2556-2557 แบบหลากหลายสีสัน (จันทร์-อาทิตย์)
PowerPoint 2013
ปฏิทินภาพถ่ายแบบ 12 เดือน ปี 2556 (จันทร์-อาทิตย์)
ปฏิทินภาพถ่ายแบบ 12 เดือน ปี 2556 (จันทร์-อาทิตย์)
Word 2010
ปฏิทินธุรกิจปี 2556 (จ.-อ.)
ปฏิทินธุรกิจปี 2556 (จ.-อ.)
Word 2010
ปฏิทินจูเลียนปี 2556 (จันทร์-อาทิตย์)
ปฏิทินจูเลียนปี 2556 (จันทร์-อาทิตย์)
Word 2010
ปฏิทินแบบพื้นฐานปี 2556 (จันทร์-อาทิตย์)
ปฏิทินแบบพื้นฐานปี 2556 (จันทร์-อาทิตย์)
Word 2010
ปฏิทินแบบคลาสสิกปี 2556 (จันทร์-อาทิตย์)
ปฏิทินแบบคลาสสิกปี 2556 (จันทร์-อาทิตย์)
Word 2010
ปฏิทินแสดงภาพประกอบตามฤดูกาลปี 2556, จันทร์-อาทิตย์
ปฏิทินแสดงภาพประกอบตามฤดูกาลปี 2556, จันทร์-อาทิตย์
PowerPoint 2013
ปฏิทินสำหรับนักเรียน (จันทร์)
ปฏิทินสำหรับนักเรียน (จันทร์)
Excel 2013
ปฏิทินภาพถ่ายครอบครัว (จันทร์)
ปฏิทินภาพถ่ายครอบครัว (จันทร์)
Excel 2013
ปฏิทิน (จันทร์-อาทิตย์)
ปฏิทิน (จันทร์-อาทิตย์)
Word 2013
ปฏิทินทางการศึกษา (จ.-อา.)
ปฏิทินทางการศึกษา (จ.-อา.)
Word 2013
ปฏิทินรูปภาพรายเดือนปี 2556 (จ.-อา.)
ปฏิทินรูปภาพรายเดือนปี 2556 (จ.-อา.)
Word 2013
ปฏิทินการมอบหมายงานรายสัปดาห์
ปฏิทินการมอบหมายงานรายสัปดาห์
Word 2013
ปฏิทินการมอบหมายงานรายสัปดาห์
ปฏิทินการมอบหมายงานรายสัปดาห์
Word 2013
ปฏิทินรูปภาพ อา-ส 2557 แบบรายปี
ปฏิทินรูปภาพ อา-ส 2557 แบบรายปี
Publisher 2013
ปฏิทินรูปภาพ จ-อา 2558 แบบรายปี
ปฏิทินรูปภาพ จ-อา 2558 แบบรายปี
Publisher 2013
ปฏิทินรูปภาพ จ-อา 2557 แบบรายปี
ปฏิทินรูปภาพ จ-อา 2557 แบบรายปี
Publisher 2013
ปฏิทินรูปภาพ อา-ส 2558 แบบรายเดือน
ปฏิทินรูปภาพ อา-ส 2558 แบบรายเดือน
Publisher 2013
ปฏิทินรูปภาพ อา-ส 2557 แบบรายเดือน
ปฏิทินรูปภาพ อา-ส 2557 แบบรายเดือน
Publisher 2013
ปฏิทินรูปภาพ จ- อา 2558 แบบรายเดือน
ปฏิทินรูปภาพ จ- อา 2558 แบบรายเดือน
Publisher 2013
ปฏิทินรูปภาพ จ- อา 2557 แบบรายเดือน
ปฏิทินรูปภาพ จ- อา 2557 แบบรายเดือน
Publisher 2013
ปฏิทินรูปภาพ อา-ส 2558 แบบรายปี
ปฏิทินรูปภาพ อา-ส 2558 แบบรายปี
Publisher 2013
ตัววางแผนกิจกรรม
ตัววางแผนกิจกรรม
Word 2013

ปฏิทิน 2553 (ขนาดนามบัตร, จันทร์-อาทิตย์)

 ปฏิทิน 2553 (ขนาดนามบัตร, จันทร์-อาทิตย์) 

คำอธิบาย

นี่คือเทมเพลตของ Microsoft Office

เวอร์ชัน:
Publisher 2007 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
ดาวน์โหลด:
10,668
ขนาดไฟล์:
12 กิโลไบต์
การจัดอันดับ: