ชุดรูปแบบสกุลเงิน

 ชุดรูปแบบสกุลเงิน 

คำอธิบาย

เมื่อเอกสาร งานนำเสนอ และสมุดงานของคุณมีลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียว ข้อมูลนี้จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่าน คุณสามารถสร้าง "ตราสินค้า" ให้กับเอกสารของ Microsoft Office ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้ชุดรูปแบบของเอกสาร ซึ่งเป็นชุดของสี แบบอักษร และรายละเอียดการจัดรูปแบบอื่นๆ ที่ทำงานด้วยกันเพื่อนำเสนอเอกสารแบบมืออาชีพและมีรูปลักษณ์ทันสมัย Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 และ Microsoft Office PowerPoint 2007 มีชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามากมาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างชุดรูปแบบของคุณเอง โดยกำหนดค่าชุดรูปแบบที่มีอยู่ด้วยตนเอง ชุดรูปแบบของเอกสารสามารถใช้ร่วมกันระหว่างโปรแกรม เพื่อให้เอกสารของ Office มีรูปลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน