แผนผังองค์กร
แผนผังองค์กร
PowerPoint 2003
แผนผังองค์กร (แบบเป็นภาพ)
แผนผังองค์กร (แบบเป็นภาพ)
Excel 2013
งานนำเสนอแผนโครงการธุรกิจ (แบบจอกว้าง)
งานนำเสนอแผนโครงการธุรกิจ (แบบจอกว้าง)
PowerPoint 2013
แผนผังองค์กรลำดับชั้นตามแนวนอน (หลากหลายสีบนพื้นขาว) แบบจอกว้าง
แผนผังองค์กรลำดับชั้นตามแนวนอน (หลากหลายสีบนพื้นขาว) แบบจอกว้าง
PowerPoint 2013
สไลด์แผนผังองค์กรที่มีรูปภาพ (สีสันหลากหลายบนพื้นสีดำ) แบบจอกว้าง
สไลด์แผนผังองค์กรที่มีรูปภาพ (สีสันหลากหลายบนพื้นสีดำ) แบบจอกว้าง
PowerPoint 2013
สไลด์แผนผังองค์กรแบบลำดับชั้นรูปวงกลม (สีขาวบนพื้นหลังสีน้ำเงิน) แบบจอกว้าง
สไลด์แผนผังองค์กรแบบลำดับชั้นรูปวงกลม (สีขาวบนพื้นหลังสีน้ำเงิน) แบบจอกว้าง
PowerPoint 2013
แผนผังองค์กรแบบแขวนด้านขวา
แผนผังองค์กรแบบแขวนด้านขวา
PowerPoint 2007
แผนภูมิองค์กรรูปภาพแบบวงกลม (จอกว้าง)
แผนภูมิองค์กรรูปภาพแบบวงกลม (จอกว้าง)
PowerPoint 2013
แผนผังองค์กรที่สลับซับซ้อน
แผนผังองค์กรที่สลับซับซ้อน
PowerPoint 2007
แผนผังองค์กรเบื้องต้น
แผนผังองค์กรเบื้องต้น
PowerPoint 2007
แผนผังองค์กร
แผนผังองค์กร
PowerPoint 2007
แผนผังองค์กรแนวตั้งแบบเคลื่อนไหว
แผนผังองค์กรแนวตั้งแบบเคลื่อนไหว
PowerPoint 2010
ลำดับชั้นแผนผังองค์กร (จอกว้าง)
ลำดับชั้นแผนผังองค์กร (จอกว้าง)
PowerPoint 2013
กราฟิก SmartArt ในรูปภาพแผนผังองค์กร
กราฟิก SmartArt ในรูปภาพแผนผังองค์กร
Word 2007, PowerPoint 2007, Excel 2007
กราฟิก SmartArt ในโครงสร้างข้อมูล
กราฟิก SmartArt ในโครงสร้างข้อมูล
Word 2007, PowerPoint 2007, Excel 2007
แผนผังองค์กรพื้นฐาน
แผนผังองค์กรพื้นฐาน
PowerPoint 2007
งานนำเสนอสำหรับการปฐมนิเทศพนักงาน
งานนำเสนอสำหรับการปฐมนิเทศพนักงาน
PowerPoint 2007
แผนภูมิลำดับชั้นแนวนอน
แผนภูมิลำดับชั้นแนวนอน
PowerPoint 2007
แผนภูมิลำดับชั้นของตาราง
แผนภูมิลำดับชั้นของตาราง
PowerPoint 2007
ไดอะแกรมความสัมพันธ์
ไดอะแกรมความสัมพันธ์
PowerPoint 2007
แผนผังองค์กรเบื้องต้น
แผนผังองค์กรเบื้องต้น
PowerPoint 2003
แผนผังองค์กรแบบแขวนด้านซ้าย
แผนผังองค์กรแบบแขวนด้านซ้าย
PowerPoint 2003
งานนำเสนอทีมเวิร์ก
งานนำเสนอทีมเวิร์ก
PowerPoint 2007
แผนผังองค์กรแบบแขวนด้านขวา
แผนผังองค์กรแบบแขวนด้านขวา
PowerPoint 2003
แผนภูมิลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน
แผนภูมิลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน
PowerPoint 2007
ไดอะแกรมลำดับชั้น
ไดอะแกรมลำดับชั้น
PowerPoint 2007
แผนผังองค์กรที่สลับซับซ้อน
แผนผังองค์กรที่สลับซับซ้อน
PowerPoint 2003

แผนผังองค์กร

 แผนผังองค์กร 

คำอธิบาย

ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมักถูกตั้งคำถามในเรื่องการสร้างแผนผังองค์กรสำหรับบริษัท เพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้จัดการประเมินองค์กรได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ขณะที่องค์กรได้รับการจัดโครงสร้างและตอบสนองต่อสถานการณ์และโอกาสในตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป พนักงานจำเป็นต้องทำความเข้าใจกลยุทธ์และโครงสร้างของบริษัท รวมถึงบทบาทของพนักงานในการบรรลุซึ่งเป้าหมายขององค์กร การใช้แม่แบบแผนผังองค์กรนี้จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมองเห็นภาพของโครงสร้างปัจจุบัน พร้อมสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กรให้ได้อย่างทั่วถึง

เวอร์ชัน:
PowerPoint 2003 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
ดาวน์โหลด:
715,902
ขนาดไฟล์:
14 กิโลไบต์
การจัดอันดับ: