การดาวน์โหลดภาพตัดปะ แม่แบบ และการฝึกฝนร่วมกับตัวควบคุมของ ActiveX

แสดงเหตุใดฉันควรดาวน์โหลดแม่แบบ Microsoft Office และ Media Control?

เว็บไซต์ ภาพตัดปะและสื่อ แม่แบบ และการฝึกอบรมบน Microsoft Office Online จะใช้ แม่แบบ Microsoft Office และ Media Control ซึ่งก็คือ ชุดควบคุม ActiveX® ที่ดาวน์โหลดและเปิดคลิปสื่อที่เลือก แม่แบบ และแฟ้มสำหรับฝึกปฏิบัติโดยอัตโนมัติ ในรูปแบบแฟ้มและตำแหน่งแฟ้มที่ถูกต้อง

หากคุณไม่ได้ดาวน์โหลดชุดควบคุม ActiveX คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดภาพตัดปะและสื่อหรือแม่แบบที่อยู่บน Office Online ได้โดยอัตโนมัติ และคุณจะไม่สามารถฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ที่อยู่บนไซต์ Office Online

แสดงข้อกำหนดสำหรับการดาวน์โหลดและการใช้แม่แบบ Microsoft Office และ Media Control

หากคุณไม่มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ คุณจะได้รับคำแนะนำวิธีการดาวน์โหลดแม่แบบหรือภาพตัดปะด้วยตัวเอง

หมายเหตุ    ถ้าต้องการดาวน์โหลดตัวควบคุม ActiveX® คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้ หากคุณไม่แน่ใจว่า คุณมีสิทธิ์นั้นหรือไม่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

ถ้าต้องการดาวน์โหลดตัวควบคุม ActiveX เพื่อดาวน์โหลดภาพตัดปะ แม่แบบ และแฟ้มฝึกอบรม:

 • คุณต้องเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Windows® 2000 (Service Pack 3) หรือโปรแกรม Microsoft Windows ในรุ่นที่สูงกว่า

หมายเหตุ    Microsoft Windows 95, Windows 98 และ Windows ME ไม่สนับสนุนตัวควบคุม ActiveX

 • คุณจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Microsoft Internet Explorer รุ่น 5.01 หรือสูงกว่า
 • ระดับความปลอดภัยของโซนอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ต้องถูกตั้งเป็นระดับกลาง หรือถ้าการตั้งค่าระดับความปลอดภัยของโซนอินเทอร์เน็ตถูกตั้งเป็นสูง เว็บไซต์ Microsoft Office Online ต้องอยู่ในรายชื่อไซต์ที่เชื่อถือได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเพิ่มเว็บไซต์เป็นหนึ่งในไซต์ที่เชื่อถือได้ ย่อมมีนัยยะด้านความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณหาอ่านได้จาก โซนความปลอดภัยของ URL(แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

ถ้าต้องการเพิ่มเว็บไซต์ Microsoft Office Online ไว้ในรายชื่อไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ของคุณ:

 1. บนเมนู เครื่องมือ ใน Internet Explorer ให้คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต และคลิกแท็บ ความปลอดภัย
 2. คลิกไอคอน ไซต์ที่ได้รับความไว้วางใจ และคลิกที่คำว่า ไซต์
 3. ลบเครื่องหมายในช่อง Require server verification (https:) for all sites in this zone ออก
 4. ในช่อง เพิ่มเว็บไซต์นี้เข้าไปในเขต ให้พิมพ์คำว่า http://office.microsoft.com ลงไป และคลิกที่คำว่า Add
 5. คลิก OK สองครั้ง

แสดงหากคุณประสบปัญหาในการใช้ชุดควบคุม ActiveX สำหรับดาวน์โหลด

 • หากคุณไปที่เว็บไซต์ภาพตัดปะและสื่อ แม่แบบ หรือการฝึกอบรมจากที่อยู่อื่นที่ไม่ใช่ http://office.microsoft.com คุณอาจประสบกับปัญหาขณะที่ใช้ตัวควบคุม ActiveX® ให้ย้อนกลับและเข้ามาที่เว็บไซต์ที่ต้องการผ่านทาง http://office.microsoft.com และลองใช้ตัวควบคุมดังกล่าวอีกครั้ง
 • หากคุณกำลังใช้โปรแกรม Microsoft Windows® XP ที่มี Service Pack 2 คุณสามารถปิดหรือเปิดการทำงานของชุดควบคุม ActiveX ด้วยการใช้คำสั่ง Manage Add-ins บนเมนู เครื่องมือ ใน Internet Explorer

แม่แบบ Microsoft Office และ Media Control อาจถูกปิดการทำงานได้ หากเป็นเช่นนี้ คุณไม่สามารถดาวน์โหลดภาพตัดปะและสื่อ หรือแม่แบบบน Office Online ถ้าต้องการเปิดการทำงานของชุดควบคุม:

 1. ใน Internet Explorer บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก Manage Add-ons
 2. เลือก แม่แบบ Microsoft Office และตัวควบคุมสื่อ ในรายการของชุดควบคุม

หากคุณไม่เห็นชุดควบคุมในรายการ ให้คลิกลูกศรในช่อง แสดง ที่ด้านบนสุดของกล่องโต้ตอบ Manage Add-ons และเลือก Add-ons that have been used by Internet Explorer ก่อนเลือก แม่แบบ Microsoft Office และตัวควบคุมสื่อในรายการชุดควบคุม

 1. ใต้คำว่า การตั้งค่า ให้คลิก เปิดใช้งาน คุณอาจเห็นข้อความที่ระบุว่า คุณจำเป็นต้องรีสตาร์ทโปรแกรม Internet Explorer เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงส่งผล ให้คลิก OK และคลิก OK อีกครั้ง