การสร้างแม่แบบใน Microsoft Office OneNote 2010

แม่แบบเป็นหน้า ส่วน หรือสมุดบันทึกของ Microsoft Office OneNote ที่ได้รับการออกแบบด้วยชุดรูปแบบ ลักษณะ และเค้าโครงที่มีอยู่แล้ว โดยมีข้อมูลตัวแทนแทนที่เนื้อหาจริง เมื่อใช้แม่แบบ งานเกี่ยวกับการสร้างหน้า ส่วน หรือสมุดบันทึกจะถูกทำให้คุณเรียบร้อยแล้ว ที่เหลือคือให้คุณเพิ่มรูปภาพ บันทึกย่อ และข้อความที่ต้องการลงไป การใช้แม่แบบเพื่อสร้างขอบข่ายของสมุดบันทึกสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้มากกว่าการสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น แทนที่จะเริ่มต้นจากหน้าเปล่า สิ่งที่คุณต้องทำคือใส่ข้อมูลลงในพื้นที่ที่สำรองไว้ของแม่แบบ

ในบทความนี้


การสร้างแม่แบบจากหน้า OneNote 2010

 1. สร้างหรือเปิดหน้าที่คุณต้องการใช้เป็นหน้าแม่แบบ
 2. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกลูกศรชี้ลงถัดจาก สร้างหน้า แล้วคลิก แม่แบบหน้า
 3. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง แม่แบบ ให้คลิก บันทึกหน้าปัจจุบันเป็นแม่แบบ
 4. พิมพ์ชื่อที่จะใช้เป็นชื่อแม่แบบแล้วคลิก บันทึก

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการเพิ่มหน้าใหม่ให้กับส่วนของ OneNote ปัจจุบัน โดยยึดตามแม่แบบหน้าที่เคยบันทึกไว้ ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกลูกศรถัดจาก สร้างหน้า แล้วคลิก แม่แบบหน้า คลิก แม่แบบของฉัน จากนั้นคลิกที่ชื่อของแม่แบบที่คุณบันทึกไว้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การสร้างแม่แบบจากส่วนของ OneNote 2010

 1. สร้างหรือเปิดส่วนที่คุณต้องการใช้เป็นแม่แบบ
 2. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น
 3. ภายใต้ บันทึกแฟ้มปัจจุบัน ให้คลิก ส่วน
 4. ภายใต้ เลือกรูปแบบ ให้คลิก OneNote 2010 Section (*.one)
 5. คลิก บันทึกเป็น
 6. เลือกชื่อและตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกแม่แบบส่วน แล้วคลิก บันทึก

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการเพิ่มส่วนใหม่ลงในสมุดบันทึกเล่มใดเล่มหนึ่งของคุณโดยยึดตามส่วนที่เคยบันทึกไว้ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของแม่แบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิกสองครั้งที่แม่แบบเพื่อเปิดใน OneNote คลิกและลากแท็บชื่อส่วนจากมุมบนซ้ายของหน้าจอมาลงในสมุดบันทึกเล่มใดเล่มหนึ่งทางด้านซ้ายของหน้าจอ เพื่อเพิ่มส่วนใหม่ลงในสมุดบันทึกโดยยึดตามแม่แบบส่วน

 หมายเหตุ    คุณสามารถเพิ่มส่วนให้กับสมุดบันทึกได้ด้วยการวางสำเนาของแฟ้มแม่แบบส่วนในโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกสมุดบันทึกไว้ ตามค่าเริ่มต้น สมุดบันทึก OneNote จะถูกบันทึกไว้ที่ C:\ผู้ใช้\<ชื่อผู้ใช้>\สมุดบันทึก OneNote\<ชื่อสมุดบันทึก>

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การสร้างแม่แบบจากสมุดบันทึก OneNote 2010

 1. สร้างหรือเปิดสมุดบันทึกที่คุณต้องการใช้เป็นแม่แบบ
 2. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น
 3. ภายใต้ บันทึกแฟ้มปัจจุบัน ให้คลิก สมุดบันทึก
 4. ภายใต้ เลือกรูปแบบ ให้คลิก OneNote Package (*.onepkg)
 5. คลิก บันทึกเป็น
 6. เลือกชื่อและตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกแม่แบบส่วน แล้วคลิก บันทึก

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการสร้างสมุดบันทึกใหม่ทั้งหมดโดยยึดตามแม่แบบสมุดบันทึกที่บันทึกไว้ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของแม่แบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิกสองครั้งที่แม่แบบเพื่อเปิดใน OneNote พิมพ์ชื่อสำหรับสมุดบันทึกใหม่ของคุณ แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึก (ตามค่าเริ่มต้น สมุดบันทึก OneNote จะถูกบันทึกไว้ที่ C:\ผู้ใช้\<ชื่อผู้ใช้>\สมุดบันทึก OneNote\<ชื่อสมุดบันทึก>) จากนั้นคลิก สร้าง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างแม่แบบ OneNote 2010

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำและเคล็ดลับที่เราอยากให้คุณจดจำไว้ขณะสร้างแม่แบบ OneNote 2010 แม่แบบมีแนวโน้มที่จะถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก จึงเป็นเรื่องดีที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟ้มเหล่านั้นได้รับการออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณให้ได้มากที่สุด

 • เลือกสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับแต่ละส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการแยกแยะ
 • ถ้าแม่แบบของคุณมีไว้สำหรับการพิมพ์ โปรดจำไว้ว่าหน้าสี (เช่น เส้นบรรทัด) จะปรากฏขึ้นเมื่อแม่แบบของคุณถูกแสดงในคอมพิวเตอร์เท่านั้น และจะไม่ปรากฏเมื่อพิมพ์ออกมา ให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกสีแบบอักษรที่จะมองเห็นได้โดยไม่ต้องอาศัยสีพื้นหลังเมื่อพิมพ์แม่แบบออกมาแล้ว
 • ถ้าแม่แบบของคุณมีไว้สำหรับพิมพ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าระยะขอบกระดาษอยู่ที่ 0.4" เป็นอย่างน้อย และข้อความและวัตถุทั้งหมดถูกวางไว้ภายในระยะขอบ
 • โปรดจำไว้ว่าการใช้รูปภาพเป็นรูปพื้นหลังจะส่งผลต่อขนาดแฟ้ม และอาจทำให้ข้อความที่วางไว้ด้านบนของรูปภาพถูกวางทับด้วยรูปนั้นเมื่อคุณส่งหน้าดังกล่าวทางอีเมล เราแนะนำให้ใช้แฟ้ม JPEG สำหรับรูปภาพ และให้วางตำแหน่งของรูปภาพที่ด้านบน ด้านล่าง หรือด้านข้างของหน้ากระดาษแทนการวางไว้หลังข้อความ เว้นแต่จะสำคัญต่อการออกแบบของคุณ
 • ใช้เส้นบรรทัด (กด CTRL+SHIFT+R เพื่อแสดงเส้นบรรทัด) เพื่อช่วยจัดแนวกล่องข้อความ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ที่แทรกบนหน้าเอกสารของคุณ
 • เมื่อคุณแทรกตัวแทนข้อความในแม่แบบของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนข้อความนั้นชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ใครก็ตามที่ใช้แม่แบบนั้น (รวมถึงตัวคุณ ในกรณีที่กลับมาใช้แม่แบบหลังจากไม่ได้ใช้มานาน) สามารถบอกได้ว่าพื้นที่ที่สำรองไว้แต่ละพื้นที่ควรมีข้อมูลใด ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณแทรกกล่องข้อความที่ต้องการให้มีชื่อบริษัท คุณควรใส่ “[ชื่อบริษัท]” ลงในกล่องข้อความดังกล่าวด้วย
 • ถ้าคุณกำลังใช้ตาราง รูปภาพ และข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งที่สัมพันธ์กันอย่างชัดเจน และส่วนหัวของข้อมูลนั้นแยกออกจากข้อความที่จะใส่ลงไปในแม่แบบอย่างเห็นได้ชัด โปรดจำไว้ว่า วัตถุต่างๆ เช่น กล่องข้อความ อาจขยายได้เมื่อใส่เนื้อหาจริงลงไปแทนตัวแทนเนื้อหา

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
OneNote 2010