แนวทางที่เน้นในเรื่องการใช้งานง่าย (การช่วยสำหรับการเข้าถึง) สำหรับการสร้างแม่แบบ

ในการใช้แม่แบบของคุณ ลูกค้าจำนวนมากจะคำนึงถึงความง่ายในการเข้าใช้คุณลักษณะหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตัวอ่านหน้าจอ และการตั้งค่าความคมชัดสูง และอาจคำนึงถึงการตั้งค่าการแสดงผล เช่น แบบอักษรและไอคอนขนาดใหญ่ เมื่อคุณสร้างแม่แบบ โปรดระลึกถึงแนวทางด้านการเข้าถึงเหล่านี้ด้วย

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึง โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft Accessibility

เค้าโครงเพจ

การสร้างแม่แบบ

 • เพื่อปรับปรุงให้อ่านง่ายขึ้น พยายามเว้นช่องว่างระหว่างคอลัมน์ รูปภาพ และย่อหน้าของข้อความบนเพจให้เพียงพอ
 • ลองใช้การเยื้อง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และหมายเลข เพื่อให้สามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ข้อความแสดงแทน

 สิ่งสำคัญ   เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปภาพทั้งหมดในแม่แบบของคุณ (ยกเว้นสำหรับรูปร่างอัตโนมัติ)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความแสดงแทนมีคุณลักษณะดังนี้

 • ไม่ต้องดูรูปภาพก็สามารถเข้าใจได้
 • ใช้คำที่ตรงกับความหมายมากที่สุดและมีอักขระไม่เกิน 100 ตัว
 • นำมาแค่เพียงบางส่วนของประโยค ไม่ใช่ทั้งประโยค พิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคำแรกเท่านั้น
 • ไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนสำหรับปิดประโยค หรือการจัดรูปแบบตัวหนาหรือตัวเอียง
 • ไม่เริ่มด้วยบทความหรือวลี ''รูปภาพของ''

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ขนาดแบบอักษร

การเลือกแบบอักษรเพื่อใช้ในลักษณะของแม่แบบ ให้ใช้หลักการต่อไปนี้

 • ตามกฎทั่วไป ให้หลีกเลี่ยงการใช้แบบอักษรขนาดเล็กกว่า 10 พอยต์
 • เมื่อต้องการดูว่าข้อความของคุณใช้งานได้หรือไม่ ให้ทดสอบแม่แบบของคุณโดยใช้ คุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Windows เช่น แบบอักษรขนาดใหญ่ การตั้งค่าความคมชัดสูง และแว่นขยาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดดูที่ บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ (ใช้ได้จากเมนู เริ่ม ของคุณ)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

โครงร่างสี

การสร้างชุดแบบสีของชุดรูปแบบแบบกำหนดเอง

 • สีแบบอักษรที่อ่อนหรือซีดจาง (เช่น สีฟ้าอ่อน) บนพื้นหลังสีอ่อน (เช่น สีเหลืองอ่อน) อาจทำให้ลูกค้าบางรายมองเห็นข้อความไม่ชัดเจน
 • ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถมองเห็นข้อความของคุณได้ เราขอแนะนำให้คุณทดสอบโครงร่างสีในแม่แบบของคุณโดยการดูขณะใช้การตั้งค่าความคมชัดสูง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007