ดูเพิ่มเติม:
ผลลัพธ์ของ Office.com
การบล็อกหรือยกเลิกการบล็อกเนื้อหาภายนอกในเอกสาร Office
บทความ เมื่อต้องการป้องกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ระบบ Microsoft Office 2007 จะถูกกำหนดค่าเพื่อบล็อกเนื้อหาภายนอก เช่น รูป สื่อ...
Excel 2007, PowerPoint 2007
การเปิดหรือปิดใช้งาน Add-in ในโปรแกรม Office
บทความ Add-in คือหน้าที่การใช้งานที่ถูกติดตั้งซึ่งเพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองและคุณลักษณะใหม่ลงในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 Add-in สามารถใช้สำหรับคุณลักษณะใหม่หรือค...
Access 2007, Excel 2007...
การเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนความปลอดภัยบนแถบข้อความ
บทความ แถบข้อความจะแสดงการแจ้งเตือนความปลอดภัย เมื่อเนื้อหาแบบแอกทีฟในเอกสารที่คุณเปิดอยู่อาจไม่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น เอกสารอาจมีแมโครที่ไม่มีลายเซ็นหรือแมโครที่มีลายเซ...
Access 2007, Excel 2007...
การเปิดหรือปิดใช้งานการเตือนความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัยและแฟ้มจากเว็บไซต์ที่น่าสงสัย
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด บทความนี้จะอธิบายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเมื่อเอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย หรือเมื่อคุณพยายามที่จะเปิ...
Access 2010, Excel 2010...
การเปิดหรือปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ในเอกสาร Office
บทความ บทความนี้อธิบายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX และวิธีที่ศูนย์ความเชื่อถือใน ระบบ Microsoft Office 2007 สามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ ...
Access 2007, Excel 2007...
การเปิดหรือปิดใช้งานแมโครในเอกสาร Office
บทความ เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของแมโคร ความเสี่ยงของการเปิดใช้งานแมโคร และวิธีที่ศูนย์ความเชื่อถือในระบบ Microsoft Office 2007 สามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้
Access 2007, Excel 2007...
การเพิ่ม เอาออก หรือดูผู้ประกาศที่เชื่อถือได้
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด บทความนี้จะอธิบายว่าผู้ประกาศที่เชื่อถือได้คืออะไร ทำไมถึงปลอดภัยกว่าเมื่อใช้หน้าที่การใช้งานที่สร้างโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้เท่านั้น ...
Access 2007, Excel 2007...
การสร้าง เอาออก หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้สำหรับแฟ้มของคุณ
บทความ โดยทั่วไปตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เป็นโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณหรือเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน แฟ้มใดๆ ที่คุณใส่ไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้สามารถถูกเปิดได้...
Access 2007, Excel 2007...