ดูเพิ่มเติม:
ผลลัพธ์ของ Office.com
การเปิดหรือปิดใช้งาน Add-in ในโปรแกรม Office
บทความ Add-in คือหน้าที่การใช้งานที่ถูกติดตั้งซึ่งเพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองและคุณลักษณะใหม่ลงในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 Add-in สามารถใช้สำหรับคุณลักษณะใหม่หรือค...
Access 2007, Excel 2007...
การเปิดหรือปิดใช้งานแมโครในเอกสาร Office
บทความ เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของแมโคร ความเสี่ยงของการเปิดใช้งานแมโคร และวิธีที่ศูนย์ความเชื่อถือในระบบ Microsoft Office 2007 สามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้
Access 2007, Excel 2007...
การเปิดหรือปิดใช้งานการเตือนความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัยและแฟ้มจากเว็บไซต์ที่น่าสงสัย
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด บทความนี้จะอธิบายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเมื่อเอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย หรือเมื่อคุณพยายามที่จะเปิ...
Access 2010, Excel 2010...
การเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนความปลอดภัยบนแถบข้อความ
บทความ แถบข้อความจะแสดงการแจ้งเตือนความปลอดภัย เมื่อเนื้อหาแบบแอกทีฟในเอกสารที่คุณเปิดอยู่อาจไม่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น เอกสารอาจมีแมโครที่ไม่มีลายเซ็นหรือแมโครที่มีลายเซ...
Access 2007, Excel 2007...
การเปิดหรือปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ในเอกสาร Office
บทความ บทความนี้อธิบายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX และวิธีที่ศูนย์ความเชื่อถือใน ระบบ Microsoft Office 2007 สามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ ...
Access 2007, Excel 2007...
การเพิ่ม เอาออก หรือดูผู้ประกาศที่เชื่อถือได้
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด บทความนี้จะอธิบายว่าผู้ประกาศที่เชื่อถือได้คืออะไร ทำไมถึงปลอดภัยกว่าเมื่อใช้หน้าที่การใช้งานที่สร้างโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้เท่านั้น ...
Access 2007, Excel 2007...
การบล็อกหรือยกเลิกการบล็อกเนื้อหาภายนอกในเอกสาร Office
บทความ เมื่อต้องการป้องกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ระบบ Microsoft Office 2007 จะถูกกำหนดค่าเพื่อบล็อกเนื้อหาภายนอก เช่น รูป สื่อ...
Excel 2007, PowerPoint 2007
การสร้าง เอาออก หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้สำหรับแฟ้มของคุณ
บทความ โดยทั่วไปตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เป็นโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณหรือเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน แฟ้มใดๆ ที่คุณใส่ไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้สามารถถูกเปิดได้...
Access 2007, Excel 2007...