ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
วิดีโอ: การตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงการนำเสนอใน PowerPoint 2010
วิดีโอ ถ้าคุณกำลังแบ่งปันงานนำเสนอของคุณให้ใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่น คุณควรตรวจดูให้แน่ใจว่างานนำเสนอดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่มีปัญหาทางสายตา การได้ยิน หรือปัญห...
PowerPoint 2010
คุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft Office 2010
บทความ Microsoft Office 2010 มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะทำให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ได้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการช่วยให้ผู้ใช้ทุกรายสามารถส...
Access 2010, Excel 2010...
การตรวจหาปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึง
บทความ ดูวิธีการใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงเพื่อตรวจหาปัญหาที่อาจทำให้บุคคลซึ่งมีปัญหาในการอ่านเกิดความยุ่งยากในการอ่านหรือใช้ไฟล์ Office ของคุณ
Excel 2013, Office 365 Enterprise...
การสร้างงานนำเสนอ PowerPoint ที่สามารถเข้าถึงได้
บทความ เรียนรู้วิธีสร้างงานนำเสนอ PowerPoint ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่มีความบกพร่อง หรือผู้ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business...
แป้นพิมพ์ลัดใน Excel 2010
บทความ แป้นพิมพ์ลัด Excel 2010 สำหรับ รูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา
Excel 2010
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับกราฟิก SmartArt
บทความ แป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายในหัวข้อวิธีใช้นี้อ้างถึงรูปแบบแป้นพิมพ์แบบ U.S. แป้นบนรูปแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนแป้นพิมพ์แบบ U.S.  หมายเหตุ    เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
การใช้แป้นพิมพ์ลัดจาก Office 2003 ในโปรแกรม Ribbon
บทความ ในโปรแกรม Microsoft Office 2010 เมนูและแถบเครื่องมือต่างๆ จะถูกแทนที่โดย Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Fluent อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสาม...
Access 2010, InfoPath 2010...
การใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำงานกับโปรแกรม Ribbon
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด Office 2010 มีแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Fluent คุณจึงสามารถทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว...
Access 2010, Excel 2010...
การเพิ่มข้อความแสดงแทนให้รูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถสร้าง ข้อความแสดงแทน (ข้อความทดแทน: ใช้โดยเว็บเบราว์เซอร์เพื่อแสดงข้อความระหว่างการดาวน์โหลดรูปสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการกราฟิก ...
Excel 2010, Outlook 2010...
เกิดอะไรขึ้นกับการรู้จำเสียง
บทความ คุณลักษณะการรู้จำเสียงไม่มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Office 2010 เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะการรู้จำเสียง ให้เรียกใช้ Windows Speech Recognition ใน Windows Vista สำห...
Excel 2010, Outlook 2010...
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด บางเนื้อหาในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้ เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กดแป้น TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด ที่อยู่ด้านบนสุดของหัว...
Outlook 2010
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Access
บทความ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเข้าถึงคำสั่งหรือการดำเนินการที่ใช้บ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนต่อไปนี้จะแสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดที่มีอยู่ใน Microsoft Access 2010 นอกจ...
Access 2010
คุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Word
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด Microsoft Word มีคุณลักษณะที่ทำให้ซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงได้โดยกลุ่มผู้ใช้ที่กว้างขวางขึ้น รวมไปถึงผู้ที่มีความชำนาญน้อย ผู้ที่มองเห็นไม่...
Word 2010
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้งานขณะสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2010
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด วิธีใช้แป้นพิมพ์ลัด แป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายในหัวข้อวิธีใช้นี้อ้างอิงรูปแบบแป้นพิมพ์ ของสหรัฐ แป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์รูปแบบอื่นอาจไม่ตรงกันทั...
PowerPoint 2010
การใช้ Add-in Save as Daisy สำหรับ Word
บทความ ใช้ Add-in Open XML to DAISY XML Translator สำหรับ Microsoft Office Word 2010 เพื่อช่วยสร้างเอกสารที่เข้าถึงได้สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็น
Word 2010
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word
บทความ แป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีใช้นี้อ้างอิงรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา รูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา แป้นบนรูปแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนแป้นพิมพ์ของสหร...
Word 2010
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้งานขณะแสดงงานนำเสนอใน PowerPoint 2010
บทความ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ได้ในขณะที่คุณเรียกใช้งานนำเสนอของคุณในโหมด เต็มหน้าจอ แป้นพิมพ์ลัดของการนำเสนอภาพนิ่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ กด เริ่มต้นงานนำเสน...
PowerPoint 2010
กำหนดแป้นพิมพ์ลัดเอง
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถกำหนดแป้นพิมพ์ลัดเองได้ด้วยการกำหนดแป้นพิมพ์ลัด (หรือแป้นลัด) ให้กับคำสั่ง แมโคร แบบอักษร ลักษณะ หรือสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อย อีกทั้...
Word 2010
คีย์ลัดใน PowerPoint Online
บทความ การกดคีย์พร้อมกันสำหรับงานทั่วไปใน PowerPoint Online
PowerPoint Online
คีย์ลัดใน Excel Online
บทความ การกดคีย์พร้อมกันสำหรับงานทั่วไปใน Excel Online สำหรับรายการของคีย์ลัดทั้งหมด ให้ดูที่ คีย์ลัดใน Excel
Excel Online, Excel Web App
คีย์ลัดใน OneNote Online
บทความ คีย์ลัดสำหรับคำสั่งและขั้นตอนต่างๆ ใน OneNote Online รวมถึงคีย์ลัดสำหรับ Mac
OneNote Online, OneNote Web App
คีย์ลัดใน OneNote 2013
บทความ ใช้ฟีเจอร์และคำสั่งต่างๆ ของ OneNote ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยทางลัดสำหรับงานต่างๆ เช่น การจดและจัดรูปแบบบันทึกย่อ การเลือกรายการ การแท็กบันทึกย่อ และการจัดระเบียบ...
OneNote 2013
การออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้
บทความ คำแนะนำและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้ใน InfoPath 2013
InfoPath 2013
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Access
บทความ ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยการใช้คีย์ลัดแทนการใช้เมาส์
Access 2013
การออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้
บทความ เมื่อใช้ Microsoft InfoPath 2010 คุณสามารถสร้างฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากบุคคลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย สิ่...
InfoPath 2010
ย้อนกลับ12ถัดไป
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com