ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
แสดงเวิร์กบุ๊กใน Web Part สำหรับ Excel Web Access
บทความ คุณสามารถแสดงเวิร์กบุ๊ก Excel บนแดชบอร์ด หรือเพจไซต์อื่นๆ ด้วยการเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊กกับ Web Part สำหรับ Excel Web Access คุณสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏและหน้าที่ก...
SharePoint Online สำหรับองค์กร, SharePoint Server 2010
พิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel จากเบราว์เซอร์
บทความ คุณสามารถพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel จากเบราว์เซอร์ได้สองวิธีดังนี้ โดยการใช้คำสั่ง พิมพ์ ใน Internet Explorer โดยการเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel และใช้ฟีเจอร์ 'พิมพ์'  หมา...
SharePoint Server 2010
เซสชันและการหมดเวลาของเซสชันในสมุดงานในเบราว์เซอร์
บทความ เซสชัน หมายถึงการเชื่อมต่อเฉพาะระหว่างคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์กับคอมพิวเตอร์โฮสต์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ โดยทั่วไปแล้ว คำนี้จะหมาย...
Excel Online, Excel Web App...
การคำนวณและการคำนวณสูตรใหม่ในสมุดงานที่ใช้ในเบราว์เซอร์
บทความ คุณสามารถใช้สูตรในสมุดงานในเบราว์เซอร์ได้ในลักษณะเดียวกันกับที่คุณใช้สูตรเหล่านั้นใน Excel โดยผู้สร้างสูตรจะเป็นผู้กำหนดวิธีการคำนวณสูตรและการคำนวณสูตรใหม่เช่นเ...
SharePoint Server 2010
การค้นหาข้อความ ตัวเลข หรือวันที่ในสมุดงานในเบราว์เซอร์
บทความ คุณสามารถค้นหาค่าข้อความ ตัวเลข และวันที่ที่เฉพาะเจาะจงได้โดยใช้ ค้นหา บนแถบเครื่องมือ โดยที่ ค้นหา จะค้นหาทีละแถวจากด้านบนสุดของแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ของมุมมองใน...
SharePoint Server 2010
บทนำสู่ Web Part สำหรับ Excel Web Access
บทความ Web Part สำหรับ Excel Access คือเทคโนโลยีของ SharePoint ที่แสดงสมุดงาน Excel จากไลบรารีเอกสาร คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับ Excel Web Access กับสมุดงานใดๆ ...
SharePoint Server 2010
การใช้การเชื่อมโยงหลายมิติในสมุดงานในเบราว์เซอร์
บทความ การเชื่อมโยงหลายมิติ คือการเชื่อมโยงจากเอกสารหนึ่งไปยังอีกเอกสารหนึ่งซึ่งจะเปิดเพจที่สองหรือเปิดแฟ้มขึ้นเมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยงนั้น คุณสามารถใช้การเชื่อมโยง...
SharePoint Server 2010
การเปิดสมุดงานในเบราว์เซอร์
บทความ คุณสามารถเปิดสมุดงานในเบราว์เซอร์ได้หลายวิธีด้วยกัน ซึ่งได้แก่ เปิดสมุดงานในเว็บเบราว์เซอร์สำหรับการดูรายละเอียดและการเรียกดู เปิด Snapshot ของสมุดงานใน Microso...
SharePoint Server 2010
การเรียงลำดับข้อมูลในสมุดงานในเบราว์เซอร์
บทความ การเรียงลำดับข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล คุณอาจต้องการจัดระเบียบรายชื่อตามลำดับตัวอักษร หรือต้องการรวบรวมรายการของระดับสินค้าคงคลังจากสูงสุดไปต่ำสุ...
SharePoint Server 2010
การเปลี่ยนพารามิเตอร์สมุดงานในสมุดงานในเบราว์เซอร์
บทความ พารามิเตอร์สมุดงาน คือตัวแปรพิเศษที่ใช้แทนเซลล์หนึ่งในแผ่นงาน ผู้สร้างสมุดงานสามารถกำหนดพารามิเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้อื่นสามารถใส่ค่าใหม่ให้เซลล์นั้นเมื่อผู้ใช้เหล...
SharePoint Server 2010
การกรองข้อมูลในสมุดงานในเบราว์เซอร์
บทความ การกรองข้อมูลเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายในการสร้างชุดย่อยของข้อมูลในช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตาราง ข้อมูลที่กรองแล้วจะแสดงเฉพาะแถวที่ตรงกับ เกณฑ์ ที่คุณระบุ และจะซ่...
SharePoint Server 2010
คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับ Excel Web Access
บทความ คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติบางประการของ Web Part สำหรับ Excel Web Access เองได้ เช่น เค้าโครง และตัวเลือกที่จะแสดงบนแถบเครื่องมือ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าตัวเ...
SharePoint Server 2010
การใช้แผนภูมิและรายงาน PivotChart ในสมุดงานในเบราว์เซอร์
บทความ รายงาน PivotChart และแผนภูมิคือเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในสมุดงาน Excel ข้อมูลที่แสดงเป็นภาพทำให้คุณสามารถเห็นการเปรียบเทียบ รูปแบบ และแนวโน้มใ...
SharePoint Server 2010
การใช้สมุดงาน Excel ในเบราว์เซอร์
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถดูและทำงานกับข้อมูล Excel ของคุณในเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถดูสิ่งนี้ได้เมื่อคุณเปิด Microsoft Excel 2010 สมุดง...
SharePoint Online สำหรับองค์กร
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com