ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
การเชื่อมต่อรูปวาดเว็บ Visio กับ Web Part อื่น
บทความ คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างรูปวาด Visio Web Access และ Web Part อื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งข้อมูลรูปร่างจากรูปร่างที่เลือกไว้ไปยัง Web Part อื่นเพื่อแสดงหร...
SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise...
การกำหนด Web Part สำหรับ Visio Web Access ของคุณเอง
บทความ การกำหนดเองที่คุณสามารถดำเนินการใน Web Part สำหรับ Visio Web Access ได้แก่ ตัวเลือกการแสดงผลสำหรับไดอะแกรม และช่วงเวลาฟื้นฟูสำหรับไดอะแกรมที่เชื่อมต่อข้อมูล ตัว...
SharePoint Server 2010
การดูไดอะแกรม Visio ในไลบรารี SharePoint
บทความ คุณสามารถดูไดอะแกรม Visio ที่ถูกบันทึกเป็นรูปวาดเว็บ (แฟ้มที่มีนามสกุล .vdw) บนคอมพิวเตอร์ แม้ไม่ได้ติดตั้ง Visio ไว้ได้ รูปวาดเว็บจะแสดงโดย Visio Services ซึ่...
SharePoint Server 2010
การเพิ่มรูปวาดเว็บที่สร้างจากข้อมูลลงในแดชบอร์ดของคุณด้วย Visio Web Access
บทความ รูปร่างบนไดอะแกรม Visio สามารถกำหนดให้เชื่อมโยงกับข้อมูล และทำให้มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อข้อมูลพื้นฐานนั้นเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น รูปร่างสามารถแสดงจำนวนขอ...
SharePoint Server 2010
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com