ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
การสร้างและนำนโยบายการจัดการข้อมูลไปใช้
บทความ นโยบายการจัดการข้อมูลทำให้คุณสามารถควบคุมผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลองค์กรของคุณ สิ่งที่พวกเขาสามารถดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว และระยะเวลาที่จะเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้ ...
SharePoint Server 2010
การประกาศข้อมูลในรายการหรือไลบรารีเป็นระเบียน
บทความ คุณสามารถจัดการระเบียนในองค์กรของคุณได้แม้ว่าคุณจะไม่มีไซต์ศูนย์ระเบียนอยู่ก็ตาม ถ้าบริษัทของคุณมีพื้นที่เก็บเอกสารที่แยกต่างหาก (ตัวอย่างเช่น ตามแผนก เป็นต้น) ...
SharePoint Server 2010
การใช้การจัดการระเบียน
บทความ แนวทางใหม่ของการจัดการระเบียนเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้แทนกระบวนการแบบเดิมในการคัดลอกหรือย้ายระเบียนไปตำแหน่งที่ตั้งอื่น แล้วนำนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบาย...
SharePoint Online สำหรับองค์กร
การกำหนดค่าการจัดการระเบียนที่มีอยู่
บทความ คุณสามารถใช้คุณลักษณะการจัดการระเบียนกับเอกสารใดๆ ในไซต์ใดก็ได้ ความสามารถในการจัดการระเบียนในไซต์ใดๆ ทำให้ผู้จัดการระเบียนสามารถควบคุมวิธีการจัดการระเบียนทางธุ...
SharePoint Online สำหรับองค์กร
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com