ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
การเพิ่มวิดีโอหรือเสียงลงในเพจ
บทความ เมื่อคุณแก้ไขเพจในเบราว์เซอร์ คุณสามารถเพิ่มคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอลงในเพจ SharePoint ได้หลายวิธีด้วยกัน คุณสามารถเพิ่ม Web Part สื่อลงในเพจเพื่อเล่นแฟ้มเสียงหร...
SharePoint Server 2010
การเพิ่ม การจัดรูปแบบ และการลบตารางจากเพจ
บทความ คุณสามารถเพิ่มตารางลงในเพจบนไซต์ แล้วกำหนดค่าตารางนั้นโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับเครื่องมือในโปรแกรมการประมวลผลคำ เช่น Microsoft Word 2010 คุณต้องการ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก...
การเพิ่มหรือลบรูปภาพออกจากเพจ
บทความ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการเพิ่มหรือลบรูปออกจากเพจบนไซต์ได้ คุณต้องการทำสิ่งใด เพิ่มรูปภาพลงในเพจ ลบรูปภาพออกจากเพจ เพิ่มรูปภาพลงในเพจ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ...
SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก, SharePoint Online สำหรับองค์กร...
การเพิ่มวิดีโอหรือเสียงลงในหน้า
บทความ เรียนรู้วิธีการเพิ่มวิดีโอลงในหน้าของไซต์ SharePoint
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2)...
การเปลี่ยนหรือกำหนดชุดรูปแบบของไซต์เอง
บทความ คุณสามารถเปลี่ยนหรือกำหนดชุดรูปแบบของไซต์ของคุณเองได้ คุณสามารถเลือกจากชุดรูปแบบเริ่มต้นที่มีอยู่ในแกลเลอรีชุดรูปแบบ หรืออัปโหลดชุดรูปแบบแบบกำหนดเองซึ่งสร้างขึ้...
SharePoint Online สำหรับองค์กร
การเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนบุคคลสำหรับภาษาที่ใช้แสดงของไซต์
บทความ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงของส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) สำหรับไซต์ใดๆ ก็ได้ที่คุณต้องการใช้งาน การเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนติดต่อผู้ใช้ส่วนบุคคลของคุณเองจะไม่มีผลต่อ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก...
การสร้างและแก้ไขเพจโดยใช้เบราว์เซอร์
บทความ Wiki เป็นไซต์ที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มบุคคลต่างๆ เพื่อเก็บและแบ่งปันแนวคิดได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้างเพจแบบง่ายๆ และเชื่อมโยงเพจเหล่านั้นเข้าด้วยกัน องค์กรของคุณสา...
SharePoint Online สำหรับองค์กร
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com