ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
การดูรายงานบันทึกการตรวจสอบ
บทความ คุณสามารถใช้รายงานบันทึกการตรวจสอบเพื่อดูข้อมูลในบันทึกการตรวจสอบต่างๆ สำหรับไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถเรียงลำดับ กรอง และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อดูว่าใครทำอะไ...
SharePoint Server 2013 Enterprise
การกำหนดค่าความพร้อมใช้งานของมุมมองสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในลำดับชั้นของไซต์
บทความ คุณสามารถกำหนดค่าว่ามุมมองใดจะพร้อมใช้งานสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในลำดับชั้นของไซต์ได้ ตำแหน่งที่ตั้งในลำดับชั้นของไซต์ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าความพร้อมใช้งานขอ...
SharePoint Server 2010
การดูรายงานบันทึกการตรวจสอบ
บทความ คุณสามารถใช้รายงานบันทึกการตรวจสอบที่จัดเตรียมไว้ด้วย SharePoint 2010 เพื่อดูข้อมูลในบันทึกการตรวจสอบต่างๆ ของไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถเรียงลำดับ กรอง และวิเคราะห...
SharePoint Server 2010
การเพิ่มวิธีใช้แบบกำหนดเองลงในไซต์คอลเลกชัน
บทความ ในฐานะผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถสร้างวิธีใช้ใหม่ขึ้นโดยเฉพาะสำหรับไซต์คอลเลกชันหนึ่งๆ ได้ ในบทความนี้ องค์ประกอบของวิธีใช้ไซต์ 6 ขั้นตอนในการกำหนดวิธีใช้เอง...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
การจัดการถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน SharePoint
บทความ บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการจัดการถังรีไซเคิลของเว็บไซต์ SharePoint
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 & E4)...
กำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบสำหรับไซต์คอลเลกชัน
บทความ หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีใช้ฟีเจอร์การตรวจสอบใน SharePoint เพื่อติดตามการกระทำของผู้ใช้บนไซต์
SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 & E4)...
ดูรายงานบันทึกการตรวจสอบ
บทความ บทความนี้จะอธิบายวิธีการแสดงรายงานบันทึกการตรวจสอบสำหรับไซต์คอลเลกชัน SharePoint
SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 & E4)
บทนำสู่ฟีเจอร์หลายภาษา
บทความ มีสองฟีเจอร์ที่ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถนำไปใช้เพื่อให้การสนับสนุนผู้ใช้ที่พูดหลายภาษาได้ นั่นคือส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา ( MUI ) และชุดรูปแบบ ฟีเจอร์ MUI จ...
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2)...
การเพิ่มวิธีใช้แบบกำหนดเองลงในไซต์คอลเลกชัน
บทความ บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีกำหนดค่าวิธีใช้ที่กำหนดเองสำหรับไซต์คอลเลกชันของ SharePoint
SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard
บทนำสู่คุณลักษณะหลายภาษา
บทความ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน จะมีคุณลักษณะอยู่สองชนิดที่จะช่วยให้คุณสนับสนุนผู้ใช้ที่พูดภาษาอื่นๆ ได้ Multiple Language User Interface (MUI)     คุณสามารถใช้ค...
SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก, SharePoint Online สำหรับองค์กร...
การกำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบสำหรับไซต์คอลเลกชัน
บทความ คุณสามารถใช้คุณลักษณะการตรวจสอบของ Microsoft SharePoint Server 2010 เพื่อติดตามว่าผู้ใช้คนใดได้กระทำการใดบนไซต์ ประเภทเนื้อหา รายการ ไลบรารี ข้อมูลในรายการ และ...
SharePoint Online สำหรับองค์กร, SharePoint Server 2010
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com