ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของไซต์
บทความ ทุกคนสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงบนส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ของไซต์ใดๆ ก็ได้ที่เขาต้องการใช้งาน การเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนติดต่อผู้ใช้ส่วนบุคคลของคุณเองจะไม่มีผลต่อกา...
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2)...
สร้างไซต์ย่อยใหม่ในภาษาอื่น
บทความ ตามค่าเริ่มต้น ไซต์และไซต์คอลเลกชันจะแสดงภาษาที่ผลิตภัณฑ์นั้นถูกตั้งค่าเอาไว้ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถ เลือกภาษาที่คุณต้องการให้ใช้ได้ในส่วนติดต...
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2)...
บทนำสู่ฟีเจอร์หลายภาษา
บทความ มีสองฟีเจอร์ที่ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถนำไปใช้เพื่อให้การสนับสนุนผู้ใช้ที่พูดหลายภาษาได้ นั่นคือส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา ( MUI ) และชุดรูปแบบ ฟีเจอร์ MUI จ...
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2)...
บทนำสู่คุณลักษณะหลายภาษา
บทความ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน จะมีคุณลักษณะอยู่สองชนิดที่จะช่วยให้คุณสนับสนุนผู้ใช้ที่พูดภาษาอื่นๆ ได้ Multiple Language User Interface (MUI)     คุณสามารถใช้ค...
SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก, SharePoint Online สำหรับองค์กร...
การเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนบุคคลสำหรับภาษาที่ใช้แสดงของไซต์
บทความ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงของส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) สำหรับไซต์ใดๆ ก็ได้ที่คุณต้องการใช้งาน การเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนติดต่อผู้ใช้ส่วนบุคคลของคุณเองจะไม่มีผลต่อ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก...
การสร้างไซต์ในภาษาอื่นที่แตกต่างจากภาษาเริ่มต้น
บทความ ตามค่าเริ่มต้น ไซต์และไซต์คอลเลกชันจะถูกสร้างในภาษาที่ผลิตภัณฑ์ถูกติดตั้ง คุณสามารถใช้คุณลักษณะ Multi-lingual Interface (MUI) เพื่อสร้างไซต์ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก...
บทนำสู่คุณลักษณะหลายภาษา
บทความ คุณสามารถใช้คุณลักษณะ Multiple Language User Interface (MUI) เพื่อสร้างไซต์ในภาษาต่างๆ นอกเหนือจากภาษาเริ่มต้นสำหรับไซต์ SharePoint ของคุณ หรือเพื่ออนุญาตให้ผู้...
SharePoint Online สำหรับองค์กร
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com