ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
สร้างหรือลบโฟลเดอร์ในรายการหรือไลบรารี
บทความ การใช้โฟลเดอร์เป็นวิธีการหนึ่งในการจัดกลุ่มและจัดการเนื้อหาในไลบรารีหรือรายการ ถ้ามีการเปิดใช้งานโฟลเดอร์ไว้ คุณจะสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ลงในชนิดไลบรารีและรายการส่ว...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
การเพิ่มชนิดเนื้อหาที่มีอยู่ลงในรายการหรือไลบรารี
บทความ ชนิดเนื้อหา ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดระเบียบ จัดการ และควบคุมเนื้อหาภายในไซต์คอลเลกชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ในการกำหนดชนิดเนื้อหาสำหรับเอกสารหรือผลิตภั...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
การเปลี่ยนชนิดเนื้อหาสำหรับรายการหรือไลบรารี
บทความ หลังจากที่คุณเพิ่ม ชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้กับรายการหรือไลบรารีที่ระบุ คุณก็จะสามารถกำหนดรายการดังกล่าวสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ เองได้ ชนิดเนื้อหาที่สัมพันธ์กับร...
SharePoint Server 2010
การสร้าง การเปลี่ยน หรือการลบคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี
บทความ คอลัมน์จะช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่ม จัดประเภทและติดตามข้อมูล เช่น ชื่อแผนกหรือหมายเลขโครงการ เป็นต้น จากเบราว์เซอร์คุณจะมีตัวเลือกมากมายสำหรับชนิดของคอลัมน์ที่คุณ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
การสร้าง ปรับเปลี่ยน หรือลบมุมมอง
บทความ คุณสามารถใช้มุมมองในการดูข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ หรือข้อมูลที่เหมาะกับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งมากที่สุดในรายการหรือไลบรารีได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
การคัดลอกหรือย้ายรายการโดยใช้แม่แบบรายการ
บทความ คุณอาจต้องการคัดลอกหรือย้ายรายการ SharePoint และข้อมูลในรายการจากไซต์หนึ่งไปยังอีกไซต์หนึ่งด้วยเหตุผลต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดลอกรายการที่ไม่มีข้อมูลไปยัง...
SharePoint Online สำหรับองค์กร
ชนิดคอลัมน์และตัวเลือก
บทความ ชนิดคอลัมน์จะกำหนดวิธีการจัดเก็บและแสดงข้อมูลในรายการหรือไลบรารี คุณจะเลือกชนิดของคอลัมน์เมื่อคุณสร้างคอลัมน์ และชนิดที่คุณเลือกจะระบุถึงชนิดของข้อมูลที่คุณต้อง...
SharePoint Online สำหรับองค์กร
การเพิ่มคอลัมน์ Metadata ให้กับชนิดเนื้อหา
บทความ ระบุ Metadata ที่คุณต้องการในรายการหรือไลบรารีด้วยการเพิ่มคอลัมน์ Metadata ให้กับชนิดเนื้อหา
SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 & E4)...
การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือการลบรายการหรือไลบรารีบนหน้า
บทความ เรียนรู้วิธีการการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบรายการหรือไลบรารีบนหน้า
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2)...
แบบฟอร์มรายการ SharePoint ที่กำหนดด้วยตนเอง
บทความ หมายเหตุ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองใช้ การแปลแบบอัตโนมัติ โปรดแสดงข้อคิดเห็นแนะนำและคำติชมเกี่ยวกับบทความนี้ที่นี่ โปรดค้นหาบทความนี้ในรุ่นภาษาอังกฤษ ที่...
InfoPath 2010
การจัดการรายการและไลบรารีที่มีหลายรายการ
บทความ รายการและไลบรารีไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน SharePoint 2010 ของคุณในหลายๆ ด้าน แต่เมื่อรายการและไลบรารีมีข้อมูลอยู่เป็นจำนว...
SharePoint Online สำหรับองค์กร
บทนำสู่รายการ
บทความ รายการคือชุดของข้อมูลที่คุณสามารถใช้ร่วมกันกับสมาชิกในทีมและผู้ใช้อื่นๆ ในไซต์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแผ่นการลงทะเบียนเข้าร่วมเหตุการณ์ หรือติดตามเหตุการ...
SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก, SharePoint Online สำหรับองค์กร
การอีเมลหรือคัดลอกการเชื่อมโยงของแฟ้ม รายการ หรือข้อมูลในรายการ
บทความ เมื่อคุณทำงานกับข้อมูลในรายการ รายการ หรือแฟ้มไลบรารี คุณอาจต้องการใช้การเชื่อมโยง (หรือ URL) สำหรับแฟ้ม รายการ หรือข้อมูลในรายการนั้นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อนร...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก...
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com