ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
ตั้งค่าเทมเพลตไฟล์สำหรับไลบรารีเอกสารหรือไลบรารีฟอร์ม
บทความ เมื่อคุณสร้างไลบรารีเอกสารหรือไลบรารีฟอร์ม คุณสามารถตั้งค่าเทมเพลตไฟล์เริ่มต้นสำหรับไลบรารีนั้นได้ ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้สร้างไฟล์ใหม่ในไลบรารี เทมเพลตเริ่มต้นจะเปิ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
สร้างหรือลบโฟลเดอร์ในรายการหรือไลบรารี
บทความ การใช้โฟลเดอร์เป็นวิธีการหนึ่งในการจัดกลุ่มและจัดการเนื้อหาในไลบรารีหรือรายการ ถ้ามีการเปิดใช้งานโฟลเดอร์ไว้ คุณจะสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ลงในชนิดไลบรารีและรายการส่ว...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
การเพิ่มชนิดเนื้อหาที่มีอยู่ลงในรายการหรือไลบรารี
บทความ ชนิดเนื้อหา ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดระเบียบ จัดการ และควบคุมเนื้อหาภายในไซต์คอลเลกชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ในการกำหนดชนิดเนื้อหาสำหรับเอกสารหรือผลิตภั...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
การเปลี่ยนชนิดเนื้อหาสำหรับรายการหรือไลบรารี
บทความ หลังจากที่คุณเพิ่ม ชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้กับรายการหรือไลบรารีที่ระบุ คุณก็จะสามารถกำหนดรายการดังกล่าวสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ เองได้ ชนิดเนื้อหาที่สัมพันธ์กับร...
SharePoint Server 2010
การเปิดใช้งานการสนับสนุนชนิดเนื้อหาหลายชนิดในรายการหรือไลบรารี
บทความ ชนิดเนื้อหาจะให้วิธีการจัดการและจัดเรียงเนื้อหาให้เหมือนกันทั้งรายการที่แตกต่างกันและไลบรารีในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแก่องค์กร และชนิดเนื้อหายังทำให้รายการหรือไลบ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
การเพิ่มแม่แบบ Office หลายแม่แบบลงในไลบรารีเอกสาร
บทความ บทความนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างแม่แบบเปล่าหรือแม่แบบที่กำหนดเองกับไลบรารีเอกสารเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสาร Microsoft Office แบ...
SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก, SharePoint Online สำหรับองค์กร...
อัปโหลดไฟล์ลงในไลบรารี
บทความ คุณสามารถอัปโหลดเอกสารไปยังไซต์ของคุณได้ด้วยการลากจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังไซต์ดังกล่าวได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้และวิธีอื่นๆ ในการเพิ่มไฟล์
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business...
การสร้าง การเปลี่ยน หรือการลบคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี
บทความ คอลัมน์จะช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่ม จัดประเภทและติดตามข้อมูล เช่น ชื่อแผนกหรือหมายเลขโครงการ เป็นต้น จากเบราว์เซอร์คุณจะมีตัวเลือกมากมายสำหรับชนิดของคอลัมน์ที่คุณ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
บทนำสู่ไลบรารี
บทความ เรียนรู้ว่าไลบรารีคืออะไร มีไลบรารีชนิดใดให้ใช้งานบ้าง และวิธีใช้งาน
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2)...
ชนิดของไฟล์ที่ไม่สามารถเพิ่มลงในรายการหรือไลบรารี
บทความ มีไฟล์บางชนิดที่คุณไม่สามารถอัปโหลดไปยังรายการ SharePoint หรือไลบรารี ตามค่าเริ่มต้น SharePoint จะบล็อกไฟล์บางชนิด ตัวอย่างเช่น ถ้า .asp อยู่ในรายการของนามสกุลไ...
OneDrive for Business, SharePoint Foundation 2013...
การเพิ่มคอลัมน์ Metadata ให้กับชนิดเนื้อหา
บทความ ระบุ Metadata ที่คุณต้องการในรายการหรือไลบรารีด้วยการเพิ่มคอลัมน์ Metadata ให้กับชนิดเนื้อหา
SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Enterprise (E3 & E4)...
การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือการลบรายการหรือไลบรารีบนหน้า
บทความ เรียนรู้วิธีการการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบรายการหรือไลบรารีบนหน้า
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2)...
การจัดการรายการและไลบรารีที่มีหลายรายการ
บทความ รายการและไลบรารีไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน SharePoint 2010 ของคุณในหลายๆ ด้าน แต่เมื่อรายการและไลบรารีมีข้อมูลอยู่เป็นจำนว...
SharePoint Online สำหรับองค์กร
บทนำสู่ไลบรารี
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ไลบรารี คือ ตำแหน่งที่ตั้งบนไซต์ที่คุณสามารถสร้าง รวบรวม ปรับปรุง และจัดการแฟ้มร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณได้ ไลบรารีแต่ละไลบรารีจะแสดงรายก...
SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก, SharePoint Online สำหรับองค์กร
การคัดลอกหรือย้ายไลบรารีโดยใช้แม่แบบไลบรารี
บทความ คุณอาจจำเป็นต้องคัดลอกหรือย้ายไลบรารีและเอกสารของไลบรารีดังกล่าวจากไซต์หนึ่งไปยังอีกไซต์หนึ่งด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดลอกไลบรารีโดยไม่มีเอก...
SharePoint Online สำหรับองค์กร
การอีเมลหรือคัดลอกการเชื่อมโยงของแฟ้ม รายการ หรือข้อมูลในรายการ
บทความ เมื่อคุณทำงานกับข้อมูลในรายการ รายการ หรือแฟ้มไลบรารี คุณอาจต้องการใช้การเชื่อมโยง (หรือ URL) สำหรับแฟ้ม รายการ หรือข้อมูลในรายการนั้นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อนร...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก...
การทำงานกับไลบรารีภาพนิ่ง
บทความ ไลบรารีภาพนิ่งเป็นไลบรารีชนิดพิเศษที่คุณสามารถใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางในการนำภาพนิ่งของ Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือรุ่นที่ใหม่กว่ามาใช้ใหม่หรือใช...
SharePoint Online สำหรับองค์กร
การสร้างหรือลบไลบรารี
บทความ ไลบรารีคือตำแหน่งที่ตั้งบนไซต์ที่คุณสามารถสร้าง จัดเก็บ ปรับปรุงแฟ้ม และทำงานกับแฟ้มร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณได้ ไลบรารีแต่ละชนิด ซึ่งได้แก่ เอกสาร, รูปภาพ, ฟอร์...
SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก, SharePoint Online สำหรับองค์กร
การแสดงหรือเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ในไลบรารี
บทความ ไลบรารีจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์ของไลบรารี นอกเหนือไปจากแฟ้มจริง ซึ่งข้อมูลนี้จะทำให้การติดตามและการจัดการงานของคุณง่ายดายขึ้น ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ข้อ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก...
การทำงานกับรูปถ่ายในไลบรารีรูปภาพ
บทความ ด้วยการเพิ่มรูปถ่ายและรูปต่างๆ ลงในไลบรารีรูปภาพ คุณจะสามารถจัดระเบียบรูปเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกดูรูปต่างๆ ได้ในแบบไดนามิกและเหมาะกับงาน ตลอดจนเข้า...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก...
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com