ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
การดูบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับการประกาศชนิดเนื้อหา
บทความ รายงานที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหามีอยู่สองชนิดด้วยกัน ซึ่งได้แก่ บันทึกข้อผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์บริการชนิดเนื้อหา ซึ่งสามารถใช้...
SharePoint Server 2010
การจัดการการประกาศชนิดเนื้อหา
บทความ หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีที่คุณสามารถจัดการการปรับปรุงชนิดเนื้อหาที่ประกาศได้ถ้าคุณกำลังทำงานกับไซต์ฮับที่ประกาศชนิดเนื้อหาของไซต์ในไซต์อื่นผ่านโปรแกรมประยุกต์บริกา...
SharePoint Server 2010
การเพิ่มชนิดเนื้อหาที่มีอยู่ลงในรายการหรือไลบรารี
บทความ ชนิดเนื้อหา ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดระเบียบ จัดการ และควบคุมเนื้อหาภายในไซต์คอลเลกชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ในการกำหนดชนิดเนื้อหาสำหรับเอกสารหรือผลิตภั...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
การสร้างหรือกำหนดชนิดเนื้อหาของไซต์เอง
บทความ บทความนี้จะอธิบายวิธีการสร้างและกำหนดชนิดเนื้อหาของไซต์เอง เมื่อต้องการสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์สำหรับไซต์ คุณต้องมีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด สำหรับไซต์นั้น เมื่อต้องก...
SharePoint Server 2010
การเปลี่ยนชนิดเนื้อหาสำหรับรายการหรือไลบรารี
บทความ หลังจากที่คุณเพิ่ม ชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้กับรายการหรือไลบรารีที่ระบุ คุณก็จะสามารถกำหนดรายการดังกล่าวสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ เองได้ ชนิดเนื้อหาที่สัมพันธ์กับร...
SharePoint Server 2010
การเปิดใช้งานการสนับสนุนชนิดเนื้อหาหลายชนิดในรายการหรือไลบรารี
บทความ ชนิดเนื้อหาจะให้วิธีการจัดการและจัดเรียงเนื้อหาให้เหมือนกันทั้งรายการที่แตกต่างกันและไลบรารีในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแก่องค์กร และชนิดเนื้อหายังทำให้รายการหรือไลบ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
การใช้ชนิดเนื้อหาเพื่อจัดการเนื้อหาอย่างสอดคล้องกันบนไซต์
บทความ บทความนี้จะแนะนำแนวคิดในการใช้ชนิดเนื้อหาในการจัดการเนื้อหาของคุณ  หมายเหตุ    เมื่อต้องการสร้างหรือจัดการชนิดเนื้อหาของไซต์บนไซต์ คุณจะต้องมีสิทธิ์ในระดับ ออกแ...
SharePoint Foundation 2010
การสร้างและการกำหนดค่าชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารใหม่
บทความ หัวข้อนี้จะอธิบายถึงวิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ ชุดเอกสาร สำหรับไซต์คอลเลกชัน และวิธีการกำหนดค่าชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารนั้น ในบทความนี้ การเปิดใช้งานชุดเอกสารสำห...
SharePoint Server 2010
บทนำสู่ชนิดเนื้อหาและการประกาศชนิดเนื้อหา
บทความ ชนิดเนื้อหาช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบ จัดการ และควบคุมเนื้อหาด้วยวิธีที่สอดคล้องกันทั่วทั้งไซต์ของคุณได้ ด้วยการกำหนดชนิดเนื้อหาสำหรับเอกสารหรือข้อมูลบางชนิด คุ...
SharePoint Server 2010
สร้างหรือกำหนดชนิดเนื้อหาของไซต์เอง
บทความ เรียนรู้วิธีการสร้างหรือกำหนดชนิดเนื้อหาของไซต์ใน SharePoint เอง ซึ่งรวมถึงการกำหนดชนิดเนื้อหาแม่ การเปลี่ยนชื่อหรือคำอธิบายของชนิดเนื้อหา หรือกำหนดความสัมพันธ์...
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2)...
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com