ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
ใช้ปฏิทินกลุ่ม
บทความ ปฏิทินกลุ่มช่วยให้คุณมองเห็นหลายปฏิทินได้ในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ปฏิทินกลุ่มจะมีประโยชน์เมื่อคุณจัดกำหนดเวลาการประชุมทีม เนื่องจากคุณจะสามารถดูความพร้อมของส...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
การจองทรัพยากรในปฏิทินกลุ่ม
บทความ ปฏิทินกลุ่มช่วยให้คุณสามารถจองทรัพยากร เช่น ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทราบความพร้อมใช้งานและจองห้องประชุมเมื่อคุณจัดกำหนดการประชุมได้ ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก...
การเปิดใช้งานการจองทรัพยากรในปฏิทิน
บทความ คุณลักษณะปฏิทินกลุ่ม SharePoint 2010 ช่วยให้คุณสามารถจองทรัพยากร เช่น ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทราบความพร้อมใช้งานและจองห้องประชุมเมื...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก...
การทำงานกับปฏิทิน Exchange และ SharePoint หลายชุดในปฏิทิน SharePoint หนึ่งชุด
บทความ ปฏิทิน SharePoint ช่วยให้คุณสามารถทำงานกับปฏิทิน Exchange และ SharePoint หลายชุดได้ในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ปฏิทินกลุ่มจะมีประโยชน์เมื่อคุณจัดกำหนดเวลาการประ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com