ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
การจัดการ Wiki
บทความ ในการจัดการการตั้งค่าส่วนใหญ่สำหรับ Wiki คุณต้องมีสิทธิ์ในการจัดการไซต์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว นี่หมายถึงการเป็นสมาชิกของกลุ่มเจ้าของไซต์หรือการมีระดับสิทธิ์ ควบค...
โดย: Matt Evans
SharePoint Server 2010
การเพิ่ม แก้ไข และดูข้อคิดเห็นในบล็อก
บทความ โดยทั่วไป บล็อกได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บุคคลต่างๆ สามารถแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความติดประกาศบล็อกได้ ข้อคิดเห็นช่วยทำให้บล็อกมีการโต้ตอบและมีการเคลื่อนไหวมา...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก...
การใช้บล็อกหรือ Wiki เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน
บทความ บล็อกและ Wiki ให้วิธีต่างๆ ในการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างรวดเร็วบนไซต์ โดยไม่ต้องใช้ความชำนาญหรือเครื่องมือขั้นสูง จึงมักจะง่ายต่อการปรับปรุงข้อมูลมากกว่าเอกสารท...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online สำหรับธุรกิจระดับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก...
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com