ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
วิดีโอ: การเปิดและทำงานกับงานนำเสนอหลายงาน
วิดีโอ ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้ว่า Microsoft PowerPoint 2010 จะช่วยให้คุณสามารถเปิด ดู และทำงานกับงานนำเสนอหลายงานในเวลาเดียวกันได้อย่างไร คุณลักษณะนี้เป็นสิ่งที่เพิ่ม...
PowerPoint 2010
วิดีโอ: การตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงการนำเสนอใน PowerPoint 2010
วิดีโอ ถ้าคุณกำลังแบ่งปันงานนำเสนอของคุณให้ใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่น คุณควรตรวจดูให้แน่ใจว่างานนำเสนอดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่มีปัญหาทางสายตา การได้ยิน หรือปัญห...
PowerPoint 2010
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com