ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
เริ่มต้นใช้งานด่วน: การเพิ่มแผนภูมิลงในเอกสารของคุณ
บทความ ใน Microsoft Word 2010 คุณสามารถใส่กราฟและแผนภูมิข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น แผนภูมิคอลัมน์ กราฟเส้นตรง แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่ง กราฟพื้นที่ กราฟการกระจาย แผนภูมิหุ้น ...
Word 2010
ฉันควรใช้กราฟิก SmartArt เมื่อใดและฉันควรใช้แผนภูมิเมื่อใด
บทความ กราฟิก SmartArt เป็นการนำเสนอข้อมูลและความคิดให้ออกมาเป็นภาพ และแผนภูมิเป็นภาพประกอบของค่าหรือข้อมูลตัวเลข โดยพื้นฐานแล้ว กราฟิก SmartArt ได้รับการออกแบบสำหรับข...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
สร้างแผนภูมิผสมที่มีแกนทุติยภูมิ
บทความ เปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูลชุดหนึ่งขึ้นไปในแผนภูมิ (กราฟ) ของคุณ และเพิ่มแกนตั้ง (ค่า) ทุติยภูมิในแผนภูมิผสม
Excel 2013, Excel Online...
ชนิดแผนภูมิที่มีอยู่
บทความ แสดงรายการชนิดของแผนภูมิ (กราฟ) ทั้งหมดที่คุณสามารถสร้างและแสดงรายละเอียด รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการค้นหาแผนภูมิที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลของคุณ
Excel 2013, Excel Online...
ชนิดแผนภูมิที่มีอยู่
บทความ แสดงรายการชนิดของแผนภูมิ (กราฟ) ทั้งหมดที่คุณสามารถสร้างใน Excel Online และแสดงรายละเอียด รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างแผนภูมิที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลข...
Excel Online
การเพิ่มแผนภูมิวงกลม
บทความ เพิ่มแผนภูมิวงกลมลงในงานนำเสนอ เอกสาร หรือสเปรดชีตของคุณอย่างรวดเร็ว ดูวิธีการจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการ
Excel 2013, PowerPoint 2013...
การกระจายหรือขยายแผนภูมิวงกลม
บทความ เปลี่ยนแผนภูมิวงกลมในงานนำเสนอ เอกสาร หรือสเปรดชีตของคุณอย่างรวดเร็ว กระจายทั้งแผนภูมิวงกลม หรือเพียงส่วนเดียว เปลี่ยนเป็นแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจาก...
Excel 2013, PowerPoint 2013...
การเพิ่มแผนภูมิลงในเอกสารของคุณ
บทความ เพิ่มแผนภูมิลงในเอกสาร Word 2013 ของคุณ เลือกแผนภูมิและกราฟชนิดต่างๆ รวมถึงแผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิวงกลม และอื่นๆ
Word 2013
เพิ่มแผนภูมิเข้ากับงานนำเสนอ
บทความ แทรกแผนภูมิในงานนำเสนอของคุณอย่างรวดเร็วใน PowerPoint 15 เลือกแผนภูมิและกราฟชนิดต่างๆ รวมถึงแผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิวงกลม และอื่นๆ
PowerPoint 2013
ฉันควรใช้กราฟิก SmartArt เมื่อใดและฉันควรใช้แผนภูมิเมื่อใด
บทความ บทความนี้จะให้ตัวอย่างที่เจาะจงว่าเมื่อใดควรใช้แผนภูมิและเมื่อใดควรใช้กราฟิก SmartArt ใน Office เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าแบบใดดีที่สุดสำหรับข้อมูลของคุณ
Excel 2013, Outlook 2013...
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com