ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
ค้นหาและแทนที่ข้อความ
บทความ วิธีการค้นหาคำหรือวลีในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณแล้วแทนที่ด้วยคำหรือวลี
PowerPoint 2013, PowerPoint 2010...
การเลิกทำหรือการปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติ
บทความ คุณหวังว่า Word หรือ Excel จะหยุดการเปลี่ยนสิ่งที่คุณพิมพ์หรือไม่ คุณเพียงต้องการจะเลิกทำ "การแก้ไข" อัตโนมัติครั้งล่าสุดหรือ ค้นหาวิธีการควบคุมการจัดรูปแบบอัตโ...
Excel 2010, Outlook 2010...
การตัดข้อความรอบวัตถุใน PowerPoint 2010
บทความ สิ่งสำคัญ    ไม่เหมือนในผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น Microsoft Word 2010 การตัดข้อความ (รอบวัตถุ เช่น ตาราง รูปภาพ รูปร่าง แผนภูมิ และกราฟิก SmartArt) จะไม่พร้อมให้ใช้งา...
PowerPoint 2010
การเปลี่ยนลักษณะ ตำแหน่ง หรือการทำงานของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในงานนำเสนอของคุณ
บทความ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะ สี และขนาดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 ของคุณได้ และยังสามารถเปลี่ยนตัวเลขที่คุณต้องการให้...
PowerPoint 2010
การเปลี่ยนสีของข้อความ
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ใน Microsoft PowerPoint 2010คุณสามารถเปลี่ยนสีของข้อความบนภาพนิ่งหนึ่งภาพหรือทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ หรือคุณสามารถจัดรูปแบบทั้งเอกสารได...
PowerPoint 2010
การเพิ่ม คัดลอก หรือลบกล่องข้อความ
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถเพิ่ม คัดลอก หรือลบกล่องข้อความใน Excel, Outlook, PowerPoint หรือ Word ได้ กล่องข้อความคือ วัตถุ (วัตถุ: ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ ส...
Excel 2010, Outlook 2010...
การปรับการเยื้องในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขบนไม้บรรทัด
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด เมื่อต้องการปรับการเยื้องในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขที่ปรากฏบนภาพนิ่งทั้งหมดในงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 ...
PowerPoint 2010
การเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ
บทความ ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขเพื่อนำเสนอข้อความจำนวนมากหรือกระบวนการตามลำดับในงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ...
PowerPoint 2010
การเพิ่มข้อความลงในภาพนิ่ง
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มข้อความใน พื้นที่ที่สำรองไว้ (ตัวยึด: กล่องที่มีขอบประจุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเค้าโครงภาพนิ่งเกือบทั้งหมด กล่องเหล่านี้จะย...
PowerPoint 2010
การเพิ่มข้อความแสดงแทนให้รูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถสร้าง ข้อความแสดงแทน (ข้อความทดแทน: ใช้โดยเว็บเบราว์เซอร์เพื่อแสดงข้อความระหว่างการดาวน์โหลดรูปสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการกราฟิก ...
Excel 2010, Outlook 2010...
แทรกข้อความเค้าร่างจาก Word ลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ
บทความ ให้งานนำเสนอของคุณยึดตามเค้าร่างใน Word และใช้เค้าร่างนั้นเป็นจุดเริ่มต้นใน PowerPoint
PowerPoint 2013
การแบ่งเนื้อความระหว่างสไลด์สองภาพ
บทความ ใน PowerPoint เมื่อคุณมีเนื้อความบนสไลด์ภาพเดียวมากกว่าที่คุณต้องการ คุณสามารถแยกข้อความระหว่างสไลด์สองภาพได้
PowerPoint 2013
การแก้ไขข้อความที่อยู่ภายในกล่องข้อความ
บทความ คุณสามารถเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบของข้อความภายในกล่องข้อความในไฟล์ Office ของคุณได้
Excel 2013, Outlook 2013...
เอากล่องข้อความออก
บทความ ลบกล่องข้อความใน Excel, Outlook, PowerPoint หรือ Word 2013
Excel 2013, Outlook 2013...
ล้างการจัดรูปแบบข้อความทั้งหมด
บทความ ใน Word และ PowerPoint คุณสามารถล้างการจัดรูปแบบ (เช่น ตัวหนา ขีดเส้นใต้ ตัวเอียง เป็นต้น) ออกทั้งหมดเพื่อทำให้ข้อความกลับสู่ลักษณะการจัดรูปแบบเริ่มต้นได้
PowerPoint 2013, Word 2013
การเพิ่ม คัดลอก หรือลบกล่องข้อความ
บทความ คำแนะนำในการแทรก คัดลอก หรือเอากล่องข้อความออกใน Excel, Outlook, PowerPoint หรือ Word 2013
Excel 2013, Outlook 2013...
การเปลี่ยนแบบอักษร
บทความ ในโปรแกรม PowerPoint คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรให้ภาพนิ่งเพียงภาพเดียว หรือเปลี่ยนทั้งงานนำเสนอเลยก็ได้
PowerPoint 2013
การจัดรูปแบบข้อความเป็นตัวยกหรือตัวห้อย
บทความ บทความนี้อธิบายวิธีการทำให้ตัวอักษรในข้อความเป็นตัวยกหรือตัวห้อยใน PowerPoint
PowerPoint 2013
เพิ่มบันทึกย่อและจัดรูปแบบข้อความในบานหน้าต่างบันทึกย่อ
บทความ เมื่อต้องการจัดรูปแบบบันทึกย่อของคุณ (เช่น ทำให้คำสำคัญเป็นตัวหนา หรือใช้ฟอนต์ที่มีขนาดเล็กลง) ให้ใช้บานหน้าต่าง บันทึกย่อ ในมุมมอง เค้าร่าง
PowerPoint 2013
เปลี่ยนสีและสไตล์ของรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข
บทความ เปลี่ยนสไตล์ สี และขนาดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลข และเปลี่ยนตัวเลขที่คุณต้องการให้เริ่มได้
PowerPoint 2013
เพิ่มการเน้นให้ข้อความ
บทความ แม้ว่าใน PowerPoint จะไม่สามารถเพิ่มสีเน้นข้อความ แต่คุณสามารถจำลองลักษณะพิเศษนี้บนส่วนข้อความได้
PowerPoint 2013
การตัดข้อความรอบวัตถุ
บทความ PowerPoint ไม่มีฟังก์ชั่นการตัดข้อความเตรียมไว้ให้ก็จริง แต่คุณก็สามารถตัดข้อความรอบๆวัตถุได้ โดยการใช้กล่องข้อความหลายๆกล่อง
PowerPoint 2013
การหมุนข้อความในกล่องข้อความ
บทความ ใช้คำสั่ง ทิศทางของข้อความ ใน PowerPoint เพื่อทำให้สามารถอ่านข้อความได้ไม่ว่าจะอยู่ในแนวใด
PowerPoint 2013
การปรับการเยื้องในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขบนไม้บรรทัด
บทความ ต่อไปนี้คือวิธีการปรับการเยื้องของรายการที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขในงานนำเสนอแบบสไลด์ของคุณ
PowerPoint 2013
การเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ
บทความ ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขเพื่อนำเสนอข้อความจำนวนมาก หรือขั้นตอนตามลำดับในงานนำเสนอ
PowerPoint 2013
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com