ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
การบันทึกข้อความเสียงทักทายของการส่งข้อความส่วนรวม
บทความ เมื่อบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ของคุณได้รับการตั้งค่ามาพร้อมกับการส่งข้อความส่วนรวม บัญชีข้อความเสียงของคุณจะมีเสียงทักทายเมื่อไม่อยู่ ในลักษณะที่เป...
Outlook 2010
การส่งและรับข้อความ (SMS)
บทความ ส่งและรับข้อความ SMS ใน Outlook และรับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อความอีเมลใหม่ หรือส่งต่อข้อความไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
Outlook 2010
บทนำสู่การส่งข้อความส่วนรวมของ Microsoft Exchange
บทความ เมื่อบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ของคุณถูกเปิดใช้งานสำหรับการส่งข้อความส่วนรวม (UM) คุณสามารถรับข้อความอีเมล ข้อความเสียง และข้อความโทรสารใน กล่องจดหม...
Outlook 2010
การตั้งค่า PIN ข้อความเสียงของ การส่งข้อความส่วนรวม ของคุณใหม่
บทความ ตั้งค่า PIN ข้อความเสียงของ การส่งข้อความส่วนรวม ที่ลืมหรือสูญหายใหม่
Outlook 2010
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com