ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
เริ่มต้นโปรแกรม Office โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์
บทความ ใช้ Windows เพื่อเริ่มโปรแกรม Office อย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ
Access 2013, Excel 2013...
การกำหนด Ribbon เอง
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ใช้การกำหนดเองเพื่อปรับ Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ใน Microsoft Office Fluent ให้เป็นรูปแบบที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุ...
Access 2010, Excel 2010...
การกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นเองสำหรับฐานข้อมูลของคุณ
บทความ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าต่างๆ เองสำหรับฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 ของคุณได้จากประเภท การตั้งค่าไคลเอ็นต์ ของตัวเลือก การตั้งค่าที่คุณกำหนดจากประเภทนี้จะนำไ...
Access 2010
การใช้แถบเครื่องมือแบบกำหนดเองและการตั้งค่าการเริ่มต้นจาก Access รุ่นก่อนหน้า
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ถ้าคุณได้สร้างแถบเมนูและแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองขึ้นใน Microsoft Office Access รุ่นก่อนหน้า บทความนี้จะอธิบายลักษณะการทำงานของการตั้งค่า...
Access 2010
การตั้งค่าตัวเลือก การแก้ไขชื่ออัตโนมัติ
บทความ การแก้ไขชื่ออัตโนมัติจะช่วยไม่ให้ข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณถูกแยกออกจากกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบฐานข้อมูล การแก้ไขชื่ออัตโนมัติสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ ตรวจ...
Access 2010
การกำหนดการตั้งค่าการออกแบบเองสำหรับวัตถุในฐานข้อมูลของคุณ
บทความ ประเภทตัวออกแบบวัตถุจะมีตัวเลือกการตั้งค่าที่สามารถใช้ในการปรับเปลี่ยนการออกแบบของวัตถุ Microsoft Access 2010 ได้ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการออกแบบสำหรับการออกแ...
Access 2010
ทำไมฉันจึงมองเห็นลูกบอลสีเขียวบน ribbon
บทความ หมายเหตุ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองใช้ การแปลแบบอัตโนมัติ โปรดแสดงข้อคิดเห็นแนะนำและคำติชมเกี่ยวกับบทความนี้ที่นี่ โปรดค้นหาบทความนี้ในรุ่นภาษาอังกฤษ ที่...
Access 2010, Excel 2010...
การเพิ่มชื่อหรือไอคอนแบบกำหนดเองลงในฐานข้อมูล
บทความ การกำหนดฐานข้อมูล Microsoft Office Access เองด้วยชื่อเรื่องหรือไอคอนที่สื่อความหมายสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุฐานข้อมูลนั้นได้ง่ายมากขึ้น เพิ่มชื่อเรื่องแบบกำ...
Access 2010
การเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ถ้าคุณใช้การตั้งค่าเพื่อระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 คุณสามารถเลี่ยงผ่านการตั้งค่าเหล่านั้นเพื่อให้ม...
Access 2010
การกำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง
บทความ แถบเครื่องมือด่วนเป็นแถบเครื่องมือที่สามารถกำหนดเองได้ซึ่งมีชุดคำสั่งที่เป็นอิสระจากแท็บบน Ribbon ซึ่งกำลังแสดงอยู่ คุณสามารถย้ายแถบเครื่องมือด่วนจากตำแหน่งที่ต...
Access 2010, Excel 2010...
การตั้งค่าตัวเลือกผู้ใช้สำหรับฐานข้อมูลปัจจุบันจากตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กลาง
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าผู้ใช้ต่างๆ เอง เช่น ลักษณะการแสดงผลของหน้าต่างวัตถุ เปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัด และเปิดใช้งานตัวเลือกการแก้ไขอัตโ...
Access 2010
การตั้งค่าตัวเลือกรูปแบบเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลของคุณ
บทความ ถ้าคุณต้องการให้แผ่นข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 ของคุณปรากฏพร้อมกับตัวเลือกการจัดรูปแบบเฉพาะโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบเริ่...
Access 2010
การเลือกการตั้งค่าวิธีการแสดงและเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ
บทความ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกทั่วไปสำหรับฐานข้อมูล Access ในอนาคตทั้งหมดได้ โดยเลือกตัวเลือกจากประเภท ทั่วไป ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกทั...
Access 2010
การตั้งค่าตัวเลือกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ
บทความ หลีกเลี่ยงที่จะทำให้ฐานข้อมูลของคุณต้องสะดุดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนการออแบบ โดยใช้ฟีเจอร์การแก้ไขชื่ออัตโนมัติ การแก้ไขชื่ออัตโนมัติสามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาให้...
Access 2013
การกำหนดการตั้งค่าการออกแบบเองสำหรับวัตถุในฐานข้อมูลของคุณ
บทความ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการออกแบบสำหรับการออกแบบตาราง ฟอร์ม รายงาน และคิวรีได้จาก ตัวเลือกของ Access ที่ได้รวมไว้ที่ตำแหน่งนี้เพียงตำแหน่งเดียว
Access 2013
การกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นเองสำหรับฐานข้อมูลของคุณ
บทความ คุณสามารถกำหนดลักษณะการทำงานหลักสำหรับฐานข้อมูล Microsoft Access ของคุณได้เอง เช่น ตัวเลือกการพิมพ์ จากประเภท การตั้งค่าไคลเอ็นต์ ภายใต้ ตัวเลือก
Access 2013
การเลือกการตั้งค่าวิธีการแสดงและเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ
บทความ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกทั่วไปสำหรับฐานข้อมูล Access ทั้งหมดในอนาคตได้ด้วยการเลือกตัวเลือกจากประเภท ทั่วไป ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access
Access 2013
การตั้งค่าตัวเลือกรูปแบบเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล
บทความ ตั้งค่าแผ่นข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล Access ของคุณให้แสดงพร้อมจัดรูปแบบที่ระบุ
Access 2013
การกำหนดรูปแบบข้อมูลเองใน Access
บทความ รูปแบบแบบกำหนดเองจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ข้อมูลแสดงในวิธีที่กำหนดไว้
Access 2013
การตั้งค่าตัวเลือกผู้ใช้สำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน
บทความ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าของผู้ใช้ได้เอง เช่น วิธีแสดงผลของหน้าต่างวัตถุ การเปิดใช้งานคีย์ลัด และการเปิดใช้งานตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติใน Access
Access 2013
การเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล
บทความ การเลี่ยงผ่านการตั้งค่าซึ่งกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Microsoft Access
Access 2013
สร้างเขตข้อมูลเพื่อเก็บวันที่และเวลา
บทความ เก็บวันที่และเวลาด้วยการเพิ่มเขตข้อมูล วันที่/เวลา ใช้รูปแบบการใส่ข้อมูลและรูปแบบการแสดงผลเพื่อทำให้เขตข้อมูลนั้นใช้งานได้ง่ายขึ้น
Access 2013
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com