ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ในบทความนี้ ภาพรวมของกราฟิก SmartArt สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อคุณเลือกเค้าโครง เกี่ยวกับบานหน้าต่างข้อความ ลักษณะ สี และลักษณะพิเศษสำหรับก...
Excel 2010, Outlook 2010...
การสร้างกราฟิก SmartArt
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด กราฟิก SmartArt เป็นการแสดงข้อมูลแบบเป็นภาพที่คุณสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยเลือกจากเค้าโครงต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อสื่อสารข...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
วิดีโอ: การสร้างแผนภูมิและกราฟิกที่มี SmartArt
บทความ เลือกวิดีโอที่ต้องการจากวิดีโอที่มีอยู่ ซึ่งอธิบายวิธีสร้างแผนภูมิแต่ละชนิด และกราฟิก SmartArt อื่นๆ รวมถึงแผนผังองค์กร
Excel 2010, Outlook 2010...
การสร้างแผนผังองค์กร
บทความ ถ้าคุณต้องการแสดงภาพประกอบความสัมพันธ์ของการรายงานในบริษัทหรือองค์กรของคุณ คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt ที่ใช้เค้าโครงแผนผังองค์กรได้ เช่น แผนผังองค์กร หรือคุณ...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
การเปลี่ยนสีเติมรูปร่างหรือเส้นขอบรูปร่างของกราฟิก SmartArt
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถปรับเปลี่ยนกราฟิก SmartArt เพื่อเปลี่ยนสีของรูปร่างหรือเส้นขอบรูปร่างที่ต้องการ หรือแม้แต่เปลี่ยนสีของทั้งกราฟิกได้ ในบทความนี้...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
คำอธิบายของกราฟิก SmartArt
บทความ รายการ ชื่อเค้าโครง คำอธิบาย รูปภาพ รายการรูปหกเหลี่ยมแบบสลับ ใช้เพื่อแสดงชุดของความคิดที่เชื่อมต่อกัน ข้อความระดับ 1 จะปรากฏภายในรูปหกเหลี่ยม ข้อความระดับ 2 จะ...
Excel 2010, Outlook 2010...
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับกราฟิก SmartArt
บทความ แป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายในหัวข้อวิธีใช้นี้อ้างถึงรูปแบบแป้นพิมพ์แบบ U.S. แป้นบนรูปแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนแป้นพิมพ์แบบ U.S.  หมายเหตุ    เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
การสร้างไดอะแกรมเวนน์
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt ซึ่งใช้เค้าโครงไดอะแกรมเวนน์ได้ ไดอะแกรมเวนน์เหมาะอย่างยิ่งในการใช้แสดงให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างร...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
การเปลี่ยนแปลงลักษณะและความหนาของเส้นที่เชื่อมต่อกับรูปร่าง SmartArt
บทความ ในเค้าโครง SmartArt ที่มีเส้นเชื่อมต่อ เช่น แผนผังองค์กร หรือ รายการรัศมี คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสี ลักษณะ และความหนาของเส้นที่เชื่อมต่อรูปร่างต่างๆ ได้ คุณยังสามา...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
การหมุนข้อความในกราฟิก SmartArt
บทความ ในบางเค้าโครงของ SmartArt คุณอาจต้องการหมุนหรือกองซ้อนข้อความในแนวตั้งเพื่อให้แสดงที่ด้านข้างหรือเพื่อประหยัดพื้นที่ ในกราฟิก SmartArt ให้วางเคอร์เซอร์บนข้อความ...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
เครื่องมือ SmartArt อยู่ที่ไหน
บทความ ค้นหาแท็บเครื่องมือ SmartArt และดูวิธีที่รวดเร็วในการแสดงผล
Excel 2010, PowerPoint 2010...
สร้างไทม์ไลน์
บทความ แสดงหลักเป้าหมายของโครงการและแผนภูมิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์
Excel 2013, Outlook 2013...
การสร้างแผนผังองค์กรที่มีรูปภาพ
บทความ ใช้ฟีเจอร์กราฟิก SmartArt เพื่อสร้างแผนผังองค์กรที่มีรูปภาพใน Excel, PowerPoint, Outlook และ Word ได้อย่างรวดเร็ว
Excel 2013, Outlook 2013...
เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ
บทความ บทความนี้ครอบคลุมถึงการเลือกรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ และวัตถุอื่นๆ ภายในและภายนอกบานหน้าต่างการเลือกที่อัปเดตแล้ว ยังครอบคลุมถึงบานหน้าต่างการเลือกที่เพิ่มประสิทธ...
Excel 2013, PowerPoint 2013...
เปิดหรือปิดตัวเลือกจัดชิดเส้นตารางและจัดชิดวัตถุ
บทความ จัดแนวรูปร่าง รูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ หรือจุดตัดที่ใกล้ที่สุดในตาราง หรือจัดการด้วยรูปร่าง เส้น แผนภูมิ และวัตถุอื่นๆ ใน Office
Excel 2013, PowerPoint 2013...
คำอธิบายของกราฟิก SmartArt
บทความ รายการที่สมบูรณ์ที่มีรูปภาพของเค้าโครงกราฟิก SmartArt ทั้งหมดใน Office ใช้รายการนี้ช่วยตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่า SmartArt แบบใดสื่อสารข้อความของคุณได้ดีที่สุด
Excel 2013, Outlook 2013...
การสร้างแผนผังองค์กรโดยใช้กราฟิก SmartArt
บทความ ใช้ฟีเจอร์กราฟิก SmartArt เพื่อสร้างการแสดงแบบลำดับชั้นของแต่ละบุคคลในบริษัทของคุณ
Excel 2013, Outlook 2013...
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt
บทความ ค้นพบวิธีที่คุณสามารถสร้างงานนำเสนอแบบภาพจากข้อมูลและความคิดของคุณได้อย่างรวดเร็วใน Office
Excel 2013, Outlook 2013...
การจัดรูปแบบแผนผังองค์กร
บทความ คุณสามารถจัดรูปแบบแผนผังองค์กรของคุณได้หลายวิธี เช่น การเปลี่ยนเส้นทึบเป็นเส้นประ การเปลี่ยนสีของแผนผังองค์กร การนำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนผังของคุณ
Excel 2013, Outlook 2013...
ไม่ต้องกังวล ข้อมูลของคุณจะยังคงอยู่ที่นั่น
บทความ อธิบายถึงสาเหตุที่ข้อความนี้แสดงขึ้นมา และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อแก้ปัญหา
Excel 2013, Outlook 2013...
การเปลี่ยนแปลงสไตล์และความหนาของเส้นที่เชื่อมต่อกับรูปร่าง SmartArt
บทความ การเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของเส้นที่เชื่อมต่อกับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของ Microsoft Office
Excel 2013, Outlook 2013...
การสร้างไดอะแกรมเวนน์
บทความ การใช้ฟีเจอร์กราฟิก SmartArt ใน Office เพื่อสร้างไดอะแกรมที่มีวงกลมที่ซ้อนทับหรือตัดกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือแนวคิด
Excel 2013, Outlook 2013...
แทนที่ข้อความที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยด้วยรายการกราฟิกที่ดูสวยงาม
บทความ สร้างและจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (แบบกราฟิก) จากบนลงล่างโดยใช้กราฟิก SmartArt
Excel 2013, Outlook 2013...
การเปลี่ยนสีรูปร่าง เส้นขอบรูปร่าง หรือกราฟิก SmartArt ทั้งหมด
บทความ ใน Office 15 คุณสามารถเปลี่ยนสีของรูปร่างที่ระบุ เส้นขอบรูปร่าง หรือสีของกราฟิก SmartArt ทั้งหมดได้
Excel 2013, Outlook 2013...
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com