ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
การเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด เมื่อต้องการทำงานกับตัวควบคุมบนฟอร์มแผ่นงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการจัดกลุ่ม คัดลอก ปรับขนาด หรือจัดรูปแบบตัวควบคุม ก่อนอื่นคุณต้องเลือ...
Excel 2007
การลบตัวควบคุมบนแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่ แสดงแท็บ นักพัฒนา คลิก ปุ่ม...
Excel 2007
ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันไม่สามารถมองเห็นหรือแก้ไขเซลล์ได้เนื่องจากมีตัวควบคุมหรือวัตถุอื่นบังอยู่
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด อาการ ตัวควบคุมฟอร์ม ตัวควบคุม ActiveX และตัวควบคุมหรือวัตถุอื่นๆ บังเซลล์ ซึ่งทำให้มองเห็นหรือแก้ไขค่าในเซลล์ที่ถูกบังได้ยาก สาเหตุ Mic...
Excel 2007
การเพิ่มหรือลงทะเบียนตัวควบคุม ActiveX
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด นอกเหนือจากตัวควบคุมฟอร์มที่หลากหลาย คอมพิวเตอร์ของคุณยังมีตัวควบคุม ActiveX มากมายที่ Microsoft Office Excel และโปรแกรมอื่นๆ ติดตั้งไว้...
Excel 2007
การวางตำแหน่งและการปรับขนาดตัวควบคุมที่มีเซลล์ต้นแบบบนแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด บางครั้งคุณอาจต้องการให้ตัวควบคุมทำหน้าที่เป็นอิสระจากเซลล์ต้นแบบ (เซลล์ที่มีมุมบนซ้ายสุดของตัวควบคุม) แต่บางครั้งคุณอาจต้องการให้ตัวควบ...
Excel 2007
การเพิ่มป้ายชื่อหรือกล่องข้อความลงในแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถใช้ป้ายชื่อและกล่องข้อความร่วมกันเพื่อป้อนข้อมูลพื้นฐานได้ คุณต้องการทำสิ่งใด เรียนรู้เกี่ยวกับป้ายชื่อและกล่องข้อความ เพิ่มป้า...
Excel 2007
การเพิ่มตัวควบคุมรูปลงในแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถใช้ตัวควบคุมรูปเพื่อฝังรูปภาพ เช่น บิตแมป (บิตแมป (bitmap): รูปภาพที่สร้างจากชุดข้อมูลของจุดเล็กๆ ชุดหนึ่ง คล้ายกับแผ่นกระดาษกร...
Excel 2007
การเพิ่มแถบเลื่อนหรือปุ่มหมุนลงในแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถใช้แถบเลื่อนหรือปุ่มหมุนเพื่อป้อนหรือเปลี่ยนช่วงของค่าได้อย่างรวดเร็ว คุณต้องการทำสิ่งใด เรียนรู้เกี่ยวกับแถบเลื่อนและปุ่มหมุน ...
Excel 2007
การปรับขนาดหรือจัดรูปแบบตัวควบคุมบนแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด เมื่อต้องการสร้างลักษณะที่ปรากฏที่ดูเป็นมืออาชีพสำหรับฟอร์มแผ่นงาน คุณควรกำหนดรูปแบบที่สอดคล้องกันให้กับตัวควบคุมและวัตถุทั้งหมด แล้วปรั...
Excel 2007
การป้องกันตัวควบคุมและเซลล์ที่เชื่อมโยงบนแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณอาจต้องการเพิ่มการป้องกันให้กับตัวควบคุมฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ย้าย เปลี่ยนแปลง หรือลบตัวควบคุม ถ้ามีตัวคว...
Excel 2007
การพิมพ์ตัวควบคุมบนแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณอาจต้องการพิมพ์ตัวควบคุมเนื่องจากตัวควบคุมมีข้อมูลหรือรูปที่คุณต้องการรวมไว้ในเอกสารที่พิมพ์ ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวคว...
Excel 2007
การจัดกลุ่ม คัดลอก ย้าย หรือจัดแนวตัวควบคุมบนแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด หลังจากที่คุณเพิ่ม ตัวควบคุม (ตัวควบคุม: วัตถุที่ติดต่อกับผู้ใช้แบบรูปภาพ เช่นกล่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย แถบเลื่อน หรือปุ่มคำสั่ง ท...
Excel 2007
การแก้ไขข้อความในตัวควบคุมบนแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถแก้ไขข้อความที่แสดงอยู่ในตัวควบคุมฟอร์มหรือตัวควบคุม ActiveX เช่น ป้ายชื่อ หรือ ข้อมูลวิธีใช้ และคุณสามารถแก้ไขข้อความอธิบายที่...
Excel 2007
การเพิ่มกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมลงในแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถใช้กล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม ซึ่งเป็นตัวควบคุมที่คล้ายกันแต่ต่างกันเล็กน้อย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกได้หลายรายการห...
Excel 2007
การเพิ่มกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันหรือตัวควบคุมเฟรมลงในแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถใช้กล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันหรือตัวควบคุมเฟรมเพื่อจัดกลุ่มตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกัน (เช่น ปุ่มตัวเลือก กล่องกาเครื่องหม...
Excel 2007
การเพิ่มหรือแก้ไขแมโครสำหรับตัวควบคุมบนแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด สำหรับ ตัวควบคุม (ตัวควบคุม: วัตถุที่ติดต่อกับผู้ใช้แบบรูปภาพ เช่นกล่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย แถบเลื่อน หรือปุ่มคำสั่ง ที่ยอมให้ผู้ใ...
Excel 2007
การเพิ่มปุ่มหรือปุ่มคำสั่งลงในแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถใช้ปุ่ม (ตัวควบคุมฟอร์ม) หรือปุ่มคำสั่ง (ตัวควบคุม ActiveX) เพื่อเรียกใช้แมโครที่จะดำเนินการกระทำเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มนั้น คุณต้อ...
Excel 2007
ทำไมฉันจึงไม่สามารถเลือกตัวควบคุมฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX ได้
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด อาการ การเลือกตัวควบคุมบางครั้งก็เป็นเรื่องยากและไม่อาจคาดเดาได้ สาเหตุ ปัญหานี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุดังนี้ เนื่องจากตัวควบคุมฟอร์มอาจมีข...
Excel 2007
การเพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มตัวเลือก หรือปุ่มสลับลงในแผ่นงาน
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มตัวเลือก หรือปุ่มสลับเพื่อระบุตัวเลือก "หรือ" (หรือไบนารี) คุณต้องการทำสิ่งใด เรียนรู้เกี่ยวกับกล่องก...
Excel 2007
ทำไมคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกับฟอร์มบน Ribbon จึงถูกปิดใช้งาน
บทความ อาการ คุณพยายามเพิ่มตัวควบคุมฟอร์มหรือตัวควบคุม ActiveX ลงในแผ่นงานของคุณ แต่คำสั่งในกลุ่ม ตัวควบคุม บนแท็บ นักพัฒนา หรือปุ่มคำสั่งตัวควบคุมบางปุ่มที่ควรพร้อมใช...
Excel 2007
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com