ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
การลบชื่อออกจากการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ
บทความ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ คือ คุณลักษณะที่แสดงคำแนะนำสำหรับชื่อและที่อยู่อีเมลในขณะที่คุณเริ่มพิมพ์ คำแนะนำเหล่านี้คือข้อความที่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งตรงกับรายการของ...
Outlook 2007
การเพิ่มการเชื่อมโยงที่มีช่องว่างลงในข้อความอีเมล
บทความ Microsoft Windows จะสนับสนุนชื่อแฟ้มที่ยาวรวมทั้งที่มีช่องว่าง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใส่การเชื่อมโยงไปยังชื่อแฟ้มที่มีช่องว่างลงในข้อความอีเมล Microsoft Outlook จะ...
Outlook 2007
การจัดระเบียบข้อความไว้ในกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ให้ลองใช้การจัดเรียงเพื่อจัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณ การจัดเรียงคือการจัดกลุ่มและการเรียงลำดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อความ ตัวอย...
Outlook 2007
การบันทึกข้อความ
บทความ Microsoft Office Outlook 2007 มีทางเลือกให้คุณมากมายในการบันทึกข้อความอีเมล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกข้อความที่ได้รับเป็นแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หรือบันทึกข้อค...
Outlook 2007
การใช้สเตชันเนอรี ชุดรูปแบบ และพื้นหลังกับข้อความอีเมล
บทความ Microsoft Office Outlook 2007 มีสเตชันเนอรีและชุดรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบลงในข้อความอีเมลรูปแบบ HTML ได้ง่าย สเตชันเนอรีประกอบด้วยส...
Outlook 2007
การส่งสำเนาข้อความที่คุณส่งไปให้ผู้อื่นด้วยโดยอัตโนมัติ
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ใน Microsoft Office Outlook 2007 คุณสามารถระบุว่าสำหรับข้อความทั้งหมดที่คุณส่งนั้น ให้ส่งสำเนาถึง (Cc) รายชื่อการแจกจ่ายหรือรายชื่อบุคคล...
Outlook 2007
การป้องกันการแนะนำนามแฝงอีเมล Exchange อื่น
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ในการใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณจำเป็นจะต้องมีบัญชีของ Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 บัญชีผู...
Outlook 2007
การเปลี่ยนรูปแบบข้อความเป็น HTML, Rich Text หรือข้อความธรรมดา
บทความ โปรแกรมประยุกต์อีเมลทั้งหมดจะไม่เหมือนกัน คุณจึงจำเป็นต้องใช้รูปแบบข้อความที่โปรแกรมประยุกต์ของผู้รับของคุณสนับสนุน Microsoft Outlook จะมีความยืดหยุ่นในรูปแบบข้...
Outlook 2007
การใช้คุณลักษณะการใส่ชื่ออัตโนมัติ (การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ)
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ คือ คุณลักษณะที่แสดงคำแนะนำสำหรับชื่อและที่อยู่อีเมลในขณะที่คุณเริ่มพิมพ์ คำแนะนำเหล่านี้คือข้อความที่น่าจะเป็น...
Outlook 2007
การกู้คืนรายการที่ถูกลบ
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ในการใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณจำเป็นจะต้องมีบัญชีของ Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 บัญชีผู...
Outlook 2007
การแสดงเรื่อง
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณต้องการดูคอลัมน์ เรื่อง ในกล่องจดหมายเข้าของคุณหรือไม่ คุณได้รับข้อความที่มีบรรทัด เรื่อง ว่างเปล่าหรือไม่ ส่วนหัวของข้อความหายไปทั้ง...
Outlook 2007
การเปิดหรือปิดเครื่องหมายการจัดรูปแบบ
บทความ เมื่อเรียบเรียงข้อความอีเมลใหม่ คุณอาจะเห็นสัญลักษณ์แปลกๆ ในข้อความของคุณ สัญลักษณ์เหล่านี้จริงๆ แล้วคือเครื่องหมายการจัดรูปแบบ เครื่องหมายการจัดรูปแบบใช้เพื่อช...
Outlook 2007
การเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความอีเมลของคุณ
บทความ คุณต้องการทำสิ่งใด เพิ่มสีพื้นหลัง การไล่ระดับสี พื้นผิว ลวดลาย หรือรูปภาพ เปลี่ยนแบบอักษร เพิ่มกราฟิก เพิ่มรายการลำดับเลขหรือรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เพิ่...
Outlook 2007
การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ ดำเนินการค้นคว้า และแปลข้อความอีเมลของคุณ
บทความ คุณต้องการทำสิ่งใด ตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ของคุณ ดำเนินการค้นคว้าแบบออนไลน์ แปลข้อความ ตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะตรวจสอบการสะ...
Outlook 2007
การสร้างบล็อกข้อความที่นำมาใช้ใหม่ได้สำหรับข้อความอีเมล
บทความ คุณลักษณะส่วนประกอบด่วนของ Microsoft Office Outlook 2007 จะมีแบบเอกสารสำเร็จรูป ซึ่งเป็นส่วนของเนื้อหาที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ หรือส่วนอื่นๆ ของข้อความอีเมลที่เก...
Outlook 2007
การแทรกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ เพื่อแทรกสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ? และ ? หรืออักขระพิเศษต่างๆ เช่น เส้นประยาว (—) หรือจุดไข่ปลา (…) ที่ไม่...
Outlook 2007
ฉันไม่สามารถใช้แท็ก HTML ในข้อความอีเมล HTML
บทความ อาการ เมื่อเขียนข้อความอีเมล คุณเลือกรูปแบบข้อความ HTML จากนั้นเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้: คุณไม่สามารถใช้แท็ก HTML เพื่อเขียนข้อความ เมื่อคุณวางรหัส HTML ในข้...
Outlook 2007
การสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด Microsoft Office Outlook 2007 จะสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติให้คุณเมื่อคุณกด ENTER หรือ SPACEBAR หลังจากที่คุณพิมพ์ที่อยู่ของเว็บเพจที่มีอย...
Outlook 2007
การค้นหาและแทนที่ข้อความภายในข้อความอีเมลหรือรายการ
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ใช้ Microsoft Office Outlook 2007 เพื่อค้นหาและแทนที่ข้อความ การจัดรูปแบบ เครื่องหมายย่อหน้า ตัวแบ่งหน้า (ตัวแบ่งหน้า: จุดสิ้นสุดของหน้า...
Outlook 2007
การแทรกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ เพื่อแทรกสัญลักษณ์ เช่น ¼ และ © หรืออักขระพิเศษอื่น เช่น เส้นประยาว (—) หรือจุดไข่ปลา (…) ที่ไม่อยู่บน...
Outlook 2007, Word 2007
กราฟิกที่เคลื่อนไหวในข้อความอีเมลของฉันไม่ทำงาน
บทความ อาการ เมื่อคุณได้รับข้อความอีเมลที่มีกราฟิกที่เคลื่อนไหว เช่น แฟ้ม .gif ที่เคลื่อนไหว แต่มีเพียงรูปภาพคงที่ปรากฏเท่านั้น สาเหตุ Microsoft Office Outlook 2007 ไม...
Outlook 2007
การป้องกันไม่ให้ชื่อผู้รับปรากฏขึ้นโดยใช้ สำเนาลับถึง
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด สำเนาลับถึง (Bcc) (Bcc: สำเนาลับถึง ซึ่งย่อมาจาก blind carbon copy ถ้าคุณเพิ่มชื่อผู้รับลงในกล่องนี้ในข้อความของคุณ สำเนาของข้อความจะถู...
Outlook 2007
ใช้ชุดรูปแบบจากเอกสารอื่น
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด คุณรู้ไหมว่าคุณสามารถใช้ ชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ...
Excel 2007, Outlook 2007...
การสร้างข้อความอีเมล
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด การสร้างข้อความอีเมลคืองานที่คุณทำบ่อยที่สุดใน Microsoft Outlook งานนี้ยังมีตัวเลือกและการกำหนดค่าให้คุณเลือกมากที่สุดเมื่อเทียบกับคุณลั...
Outlook 2007
ย้ายหรือเปลี่ยนพื้นหลัง และสเตชันเนอรีในการตอบกลับและการส่งต่อ
บทความ Outlook สนับสนุนตัวเลือกต่างๆ ในการกำหนดข้อความอีเมลเอง โดยใช้สีและรูปภาพพื้นหลัง อย่างไรก็ตาม ทางเลือกของผู้อื่นเกี่ยวกับสีและรูปภาพพื้นหลัง อาจไม่ตรงกับที่คุณ...
Outlook 2007
ย้อนกลับ12ถัดไป
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com