ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
การเปลี่ยนหรือตั้งค่าระยะขอบกระดาษ
บทความ แสดงทั้งหมด ซ่อนทั้งหมด ระยะขอบกระดาษคือ ช่องว่างรอบๆ ขอบของหน้ากระดาษ โดยทั่วไป คุณจะแทรกข้อความและกราฟิกลงในพื้นที่ของหน้าที่สามารถพิมพ์ได้ระหว่างระยะขอบ อย่า...
Word 2007
การแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด
บทความ ไม้บรรทัดแนวนอนและแนวตั้งใน Word มักจะใช้ในการจัดแนวข้อความ กราฟิก ตาราง และองค์ประกอบอื่นๆ ในเอกสาร เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัดแนวนอนที่ด้านบนของเอกสาร...
Word 2007
ระยะขอบบนของฉันหายไป
บทความ อาการ เมื่อคุณเปิดเอกสาร จุดแทรกจะอยู่ที่มุมบนซ้ายของหน้าราวกับว่าไม่มีระยะขอบบนใช่หรือไม่ สาเหตุ ถ้าคุณกำลังอ่านเอกสารในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์และปรากฏว่าหน้...
Word 2007
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com