เคยใช้ Word รุ่นก่อนหน้าใช่หรือไม่
เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ "การเปลี่ยนไปใช้ Word 2010" ดูว่า Word 2010 สามารถทำสิ่งใดให้คุณได้บ้าง ผ่านการสาธิตด้วยโปรแกรมจริง
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Word 2010
ไม่มีเมนูใช่หรือไม่
ใช้คู่มือแบบโต้ตอบที่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบเพื่อดูคำสั่งต่างๆ ชี้ไปที่คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งใน Word 2003 และดูตำแหน่งของคำสั่งนั้น ใน Word 2010
เรียกใช้คู่มือแบบโต้ตอบสำหรับ Word
ไม่เคยใช้ Word มาก่อนใช่หรือไม่
เรียนรู้วิธีทำงานโดยทั่วไปด้วย Word 2010
เรียนรู้เกี่ยวกับงานพื้นฐานใน Word 2010
เคยใช้ Excel รุ่นก่อนหน้าใช่หรือไม่
เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ "การเปลี่ยนไปใช้ Excel 2010" ดูว่า Excel 2010 สามารถทำสิ่งใดให้คุณได้บ้าง ผ่านการสาธิตด้วยโปรแกรมจริง
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Excel 2010
ไม่มีเมนูใช่หรือไม่
ใช้คู่มือแบบโต้ตอบที่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบเพื่อดูคำสั่งต่างๆ ชี้ไปที่คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งใน Excel 2003 และดูตำแหน่งของคำสั่งนั้น ใน Excel 2010
เรียกใช้คู่มือแบบโต้ตอบสำหรับ Excel
ไม่เคยใช้ Excel มาก่อนใช่หรือไม่
เรียนรู้วิธีทำงานโดยทั่วไป ด้วย Excel 2010
เรียนรู้เกี่ยวกับงานพื้นฐานใน Excel 2010
เคยใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้าใช่หรือไม่
เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ "การเปลี่ยนไปใช้ Outlook 2010" ดูว่า Outlook 2010 สามารถทำสิ่งใดให้คุณได้บ้าง ผ่านการสาธิตด้วยโปรแกรมจริง
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Outlook 2010
ไม่มีเมนูใช่หรือไม่
ใช้คู่มือแบบโต้ตอบที่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบเพื่อดูคำสั่งต่างๆ ชี้ไปที่คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งใน Outlook 2003 และดูตำแหน่งของคำสั่งนั้น ใน Outlook 2010
เรียกใช้คู่มือแบบโต้ตอบสำหรับ Outlook
ไม่เคยใช้ Outlook มาก่อนใช่หรือไม่
เคยใช้ PowerPoint รุ่นก่อนหน้าใช่หรือไม่
เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ "การเปลี่ยนไปใช้ PowerPoint 2010" ดูว่า PowerPoint 2010 สามารถทำสิ่งใดให้คุณได้บ้าง ผ่านการสาธิตด้วยโปรแกรมจริง
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ PowerPoint 2010
ไม่มีเมนูใช่หรือไม่
ใช้คู่มือแบบโต้ตอบที่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบเพื่อดูคำสั่งต่างๆ ชี้ไปที่คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งใน PowerPoint 2003 และดูตำแหน่งของคำสั่งนั้น ใน PowerPoint 2010
เรียกใช้คู่มือแบบโต้ตอบสำหรับ PowerPoint
ไม่เคยใช้ PowerPoint มาก่อนใช่หรือไม่
เรียนรู้วิธีทำงานโดยทั่วไปด้วย PowerPoint 2010
เรียนรู้เกี่ยวกับงานพื้นฐานใน PowerPoint 2010
เคยใช้ Access รุ่นก่อนหน้าใช่หรือไม่
เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ "การเปลี่ยนไปใช้ Access 2010" ดูว่า Access 2010 สามารถทำสิ่งใดให้คุณได้บ้าง ผ่านการสาธิตด้วยโปรแกรมจริง
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Access 2010
ไม่เคยใช้ Access มาก่อนใช่หรือไม่
เรียนรู้วิธีทำงานโดยทั่วไป ด้วย Access 2010
เรียนรู้เกี่ยวกับงานพื้นฐานใน Access 2010
เคยใช้ OneNote รุ่นก่อนหน้าใช่หรือไม่
เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ "การเปลี่ยนไปใช้ OneNote 2010" ดูว่า OneNote 2010 สามารถทำสิ่งใดให้คุณได้บ้าง ผ่านการสาธิตด้วยโปรแกรมจริง
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ OneNote 2010
ไม่เคยใช้ OneNote มาก่อนใช่หรือไม่
เรียนรู้วิธีทำงานโดยทั่วไป ด้วย OneNote 2010
เรียนรู้เกี่ยวกับงานพื้นฐานใน OneNote 2010
ไม่เคยใช้ Publisher มาก่อนใช่หรือไม่
เรียนรู้วิธีทำงานโดยทั่วไปด้วย Publisher 2010.
เรียนรู้เกี่ยวกับงานพื้นฐานใน Publisher 2010
ไม่เคยใช้ InfoPath มาก่อนใช่หรือไม่
เรียนรู้วิธีทำงานโดยทั่วไปด้วย InfoPath 2010.
เรียนรู้เกี่ยวกับงานพื้นฐานใน InfoPath 2010
เคยใช้ Project รุ่นก่อนหน้าใช่หรือไม่
เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ "การเริ่มต้นใช้งาน Project 2010"
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Project
ไม่มีเมนูใช่หรือไม่
ใช้คู่มือแบบโต้ตอบเพื่อค้นหาคำสั่งโปรดของคุณบน Ribbon ใน Project 2010
เรียกใช้คู่มือแบบโต้ตอบสำหรับ Project
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Project 2010
ศึกษาประโยชน์ของ Project และเริ่มใช้ Project เพื่อดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโครงงานของคุณ
ทำความรู้จักกับ Project
พบงานที่ท้าทายแบบไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจใช่หรือไม่
เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Project 2010 เพื่อเตรียมเป็นผู้จัดการโครงการ "เมื่อถึงคราวจำเป็น"
ทำความรู้จักกับการจัดการโครงการ
เคยใช้ Visio รุ่นก่อนหน้าใช่หรือไม่
เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ "การเริ่มต้นใช้งาน Visio 2010" ดูว่า Visio 2010 สามารถทำสิ่งใดให้คุณได้บ้าง ผ่านการสาธิตด้วยโปรแกรมจริง
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Visio
ไม่มีเมนูใช่หรือไม่
ใช้คู่มือแบบโต้ตอบที่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบเพื่อดูคำสั่งต่างๆ ชี้ไปที่คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งใน Visio 2003 และดูตำแหน่งของคำสั่งนั้น ใน Visio 2010
เรียกใช้คู่มือแบบโต้ตอบสำหรับ Visio
ไม่เคยใช้ Visio มาก่อนใช่หรือไม่
เรียนรู้วิธีทำงานโดยทั่วไปด้วย Visio 2010
เรียนรู้เกี่ยวกับงานพื้นฐานใน Visio 2010
ภาพรวม: SharePoint Workspace 2010
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SharePoint Workspace ซึ่งมีอยู่ใน SharePoint Workspace 2010
ดูข้อมูลภาพรวมทันที
ไม่เคยใช้ SharePoint Workspace มาก่อนใช่หรือไม่
เรียนรู้วิธีทำงานโดยทั่วไปด้วย SharePoint Workspace 2010
เรียนรู้เกี่ยวกับงานพื้นฐานใน SharePoint Workspace 2010
เคยใช้ Communicator รุ่นก่อนหน้าใช่หรือไม่
ดูว่า Lync 2010 สามารถทำสิ่งใดให้คุณได้บ้าง
วิดีโอ: มีอะไรใหม่ใน Microsoft Lync 2010
ไม่เคยใช้ Lync มาก่อนใช่หรือไม่
เรียนรู้วิธีทำงานโดยทั่วไปด้วย Lync 2010
คู่มือการเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อสำหรับ Lync 2010
สิ่งที่ผู้ใช้จะได้รับ
ดูว่าบุคคลเหล่านี้ ได้สัมผัสกับสิ่งใดบ้าง เมื่อเริ่มใช้ Office 2010 ครั้งแรก
คู่มือการโยกย้ายระบบ
ดูคำตอบสำหรับคำถามที่พบโดยทั่วไป เกี่ยวกับการเปลี่ยนไปใช้โปรแกรม Office 2010 คลิกที่การเชื่อมโยง หรือรูปภาพด้านล่าง เพื่อเปิดคู่มือในรูปแบบแฟ้มPDF ใน Adobe Reader จากนั้น คุณจะสามารถอ่าน พิมพ์ หรือบันทึกคู่มือนี้เพื่อนำไปใช้ภายหลังได้

ลูกศร แชร์ได้ง่ายๆ ด้วย Office Online อัปโหลดเอกสาร >
ลองใช้ Office Online
เลือกแอปพลิเคชัน Office Online เพื่อสร้างและแชร์เอกสาร:
(ต้อง ลงชื่อเข้าใช้)

Office Online คืออะไร

ลูกศร ใช้ Office รุ่นก่อนหน้าอยู่ใช่หรือไม่ เริ่มต้นใช้งาน Office 2007

 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.AdBoxWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.